Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Değişikliği İle İlgili Duyurusu

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi eki olarak yürürlüğe konulmuştur. Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde 16.12.2021 tarih ve 23642684-010.04-2336 sayılı Makam Olur'u ile değişiklik yapılmıştır.  Güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine http://shgmsgudb.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.