Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Gizem DÖNMEZ YALÇIN'ın TÜBİTAK Projesi


Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında görevli olan öğretim üyemiz Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın'ın yürütmüş olduğu proje çalışması, TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Proje Başlığı: Kainik Asite Bağlı Hücresel Eksitotoksisite Modelinde HSF1 (Heat Shock Factor 1) Ribonükleoprotein Kompleksinin Aktivasyonunun Araştırılması

Proje Türü: TÜBİTAK 1001

Proje Süresi: 2.5 yıl

Proje Bütçesi: 481.166 TL

Yürütücü: Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın

Araştırıcılar: Doç. Dr. Abdullah Yalçın, Doktora Öğrencisi Bursiyer, YL Öğrencisi Bursiyer

Açıklama: Çalışmada hücresel bir Epilepsi modeli kullanılmaktadır. Bu çalışma, Epilepsi, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların ortak moleküler yolağı olan eksitotoksisite durumunda, HSF1 (Heat Shock Factor 1) ribonükleoprotein kompleksinin aktivasyonunu araştıracaktır. Özellikle, HSF1 ribonükleoprotein kompleksi, zaten nörodejeneratif hastalıklarda görülen protein aggregasyonunu engelleyen bir yolağın parçasıdır. Bulguların, bu hastalıkların aydınlatılmasında ve tedavi geliştirme yöntemlerinin oluşturulmasında faydası olacaktır.


20210113104216-MO5I64XGIZEMHOCAFOTO-000053069069610503806279.jpg