Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ TAKİP SİSTEMİ (UETS)


Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Uzmanlık Eğitiminin takibi ve değerlendirilmesinin 17. maddesi 1. ve 2. fıkrası gereğince; uzmanlık eğitimi kapsamında uzmanlık eğitimi sürecinde yer alan eğitici, uzmanlık öğrencisi, program ve kurum yöneticileri ile programların asgari eğitim standartları açısından takibi ve değerlendirilmesi; Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) çerçevesinde yapılması planlanan, UETS programı Sağlık Bakanlığı tarafından hazır hale getirilmiştir.

Fakültemiz Anabilim/ Bilim Dallarında yandal/tıpta uzmanlık eğitimi alan asistanlar (uzmanlık öğrencisi) ve tıpta uzmanlık eğitimi veren tüm öğretim elemanlarının (eğitici, program yöneticisi (Anabilim/ Bilim Dalı Başkanı)) UETS programına girişlerini yapması gerekmektedir.

Kullanım klavuzu ve girişler için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

UETS uygulaması için kullanıcı - süreç bazlı hazırlanmış kullanım kılavuzu için tıklayınız.

 

UETS girişleri için tıklayınız.


20200604131930-K44U22EQ7BT3IO2RUETS-000067640930380231357980.jpg