Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ TAKİP SİSTEMİ (UETS)


Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Uzmanlık Eğitiminin takibi ve değerlendirilmesinin 17. maddesi 1. ve 2. fıkrası gereğince; uzmanlık eğitimi kapsamında uzmanlık eğitimi sürecinde yer alan eğitici, uzmanlık öğrencisi, program ve kurum yöneticileri ile programların asgari eğitim standartları açısından takibi ve değerlendirilmesi; Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) çerçevesinde yapılması planlanan, UETS programı Sağlık Bakanlığı tarafından hazır hale getirilmiştir.

Fakültemiz Anabilim/ Bilim Dallarında yandal/tıpta uzmanlık eğitimi alan asistanlar (uzmanlık öğrencisi) ve tıpta uzmanlık eğitimi veren tüm öğretim elemanlarının (eğitici, program yöneticisi (Anabilim/ Bilim Dalı Başkanı)) UETS programına girişlerini yapması gerekmektedir.

Kullanım klavuzu ve girişler için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

 

UETS uygulaması için kullanıcı - süreç bazlı hazırlanmış kullanım kılavuzu için tıklayınız.

 

UETS girişleri için tıklayınız.


20200604131930-K44U22EQ7BT3IO2RUETS-000067640930380231357980.jpg