Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi'ne Ziyaret Gerçekleştirildi.


Akreditasyon süreci kapsamında, akreditasyon süreçleri, öğrenen merkezli eğitimler ve ters yüz eğitim hakkında bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla 8 Eylül 2023 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret kapsamında Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı ile görüşmeler sağlanmış olup, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmıştır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı sayın Prof. Dr. Murat TURHAN'ın sunumu ile “ASOS” Akademik Sınav Otomasyon Sistemi hakkında bilgi edinilmiştir.

Bu paylaşımlar ile bize değerli desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Murat TURHAN, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol GÜRPINAR, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Neval BOZTUĞ ve Prof. Dr. Levent SARIKCIOĞLU ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mustafa Kemal ALİMOĞLU, Doç. Dr. Arif ONAN ve Öğr. Gör. Dr. Sümer MAMAKLI'ya çok teşekkür ederiz.

       

             


20230911145055-MAGE20230911AT141344-000051212150118949370607.jpeg