Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Ziyaret Gerçekleştirildi.


Akreditasyon süreci kapsamında, akran değerlendirmesi ve fakülte işleyişleri hakkında fikir alış verişi yapmak amacıyla 7 Eylül 2023 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret kapsamında Fakülte Dekanlığı ve Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı ile görüşmeler sağlanmış olup, fakülte işleyişleri hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmıştır.

Bu ziyaret sırasında, bize çok yardımcı olan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kanat GÜLLE, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. İnci KOLCU ve Dr. Öğretim Üyesi Giray KOLCU'ya teşekkür ederiz.

                                                                   

   


20230911134520-MAGE20230911AT132734-000025535828985563613136.jpeg