Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Fakültemizde Sağlık Hukuku Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.


Fakültemizde Sağlık Hukuku Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Fakültemiz Tıpta Uzmanlık Koordinasyon Kurulu’nun (TUEK) düzenlediği Sağlık Hukuku Bilgilendirme Toplantısı, 5 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik düzenlenen toplantıya; Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz’ün yanı sıra Fakülte Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Cesur ve Doç. Dr. Ali Duman, Üniversitemiz Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Eren Çanakçı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını TUEK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Berna Korkmazgil’in yaptığı etkinlikte; Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Dirlik ve Kurum Avukatı Sabri Güleç konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Musa Dirlik yaptığı sunumda, tedavi sürecinde oluşabilecek komplikasyonların neler olabileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verirken hasta ile iletişimin önemine vurgu yaptı.

Malpraktis olgu örnekleriyle sunumunu sonlandıran Prof. Dr. Dirlik’in ardından söz alan Av. Sabri Güleç, Sağlık Hukukundaki son gelişmeler, hekim hakları, hasta hakları, tıbbi işlem ve uygulamadan kaynaklanan ve idareler ile hekimler aleyhine açılan malpraktis davaları, sağlık meslek mensuplarının tıbbî işlem ve uygulamaları nedeniyle soruşturulmasına ve idarece ödenen tazminatın rücu edilmesine dair getirilen yeni usul ve esaslar hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

                                                                     


20230509160204-20134477274194991967-000015176990253453131859.jpg