Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Akreditasyonu Yolculuğumuz Devam Ediyor.


Fakültemiz tıp eğitiminin akreditasyonu ile ilgili çalışmalarımız uzun zamandır gündemdedir. Farklı dekanlık dönemlerinde tıp eğitimimizin iyileştirilmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.

Fakültemizin akreditasyonu ile ilgili resmi hazırlık süreçleri ilk kez Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık’ın dekanlığı döneminde hayata geçirilmiştir. Akreditasyon süreçlerindeki yapıya uyum amacıyla “Öz Değerlendirme Kurulu” ve akreditasyon için sağlanması gereken her standarta karşılık gelecek şekilde dokuz adet “Öz Değerlendirme Kurulu Alt Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Bu kurullar 15.01.2020 tarihinden itibaren çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedirler.

Akreditasyon süreci, fakültemizin eğitim ile ilişkili her alanın tüm paydaşlar ile tekrar gözden geçirilmesini, eksiklik ve geliştirilmesi gereken alanların tanımlanmasını ve üzerinde iyileştirmeler yapılmasını sağlamıştır. Akademik ve idari personel, öğrenciler ve kurum içi ya da kurum dışı paydaşlar bu sürece aktif şekilde katılmışlardır.

Bu çalışmalarımız ve Tıp Eğitimi Akreditasyonu için karşılanması gereken standartlar ile ilgili mevcut durumumuz ve gelişme alanlarını tanımladığımız Öz Değerlendirme Raporumuz(ÖDR) 15.11.2021 tarihli başvuru ile Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)’ın dikkatine sunulmuştur. 

TEPDAD’ın 15.03.2022 tarihli yanıtı ile sunduğumuz bilgi ve belgelere göre, yapılan değerlendirme sonucunda bazı temel standardların kısmen karşılandığı veya karşılanmadığı, kurumumuzun bu aşamada değerlendirme ziyaretine uygun olmadığına karar verildiği öğrenilmiştir. Bu yanıtın ekinde, ÖDR’muza göre karşılanmadığı saptanan temel standartlar, açıklama ve öneriler verilmiş, bu çerçevede özellikle bu eksik standartlara yönelik çalışmalar yapılmasının ve bir yıl içerisinde yeni bir ÖDR hazırlanmasının gerektiği iletilmiştir.

Bu dönemde sırasıyla dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Serkan Öncü ve Prof. Dr. Ayhan Aköz, Tıp Eğitimimizin akreditasyonunu en öncelikleri görevleri olarak tanımlamış ve bu süreci tam olarak desteklemişlerdir. Bu destekle yapılan çalışmalar, 16 Ocak 2023 tarihi itibari ile güncellemelerimizi içeren revizyon raporumuzun TEPDAD’a sunulması ile bir aşamayı daha tamamlamıştır.

Heyecanla TEPDAD’ın kararını bekliyoruz.

Ancak akreditasyon sürecinin bir yolculuk olduğunu biliyoruz.

ÖDR hazırlama süreci, fakültemizin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini gözden geçirme ile standartları karşılamak için gereken düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapma fırsatı yaratmıştır. Bu süreçte fakültenin tüm bileşenlerinin-akademi ve idari personel ile öğrencilerin- ve kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızın fakültemiz tıp eğitiminin geliştirilmesine çok değerli bir katkıları olmuştur. Fakültemizde eğitimin kalitesi, standartların önemi, akreditasyonun gerekliliği hakkındaki bilgi her bileşenimizde artmış, bir öz değerlendirme ve sürekli gelişim kültürü gelişmiştir.

Yolculuğumuz devam ediyor.

 

                                               


20230118095118-PLVT79SMG0ITUT44ADSZ-000030956043925612629356.jpg