Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 35. Madde Hükümlerine Göre Öğrenci Affı Hakkında Duyuru


05.07.2022 Tarih 31887 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiş Olan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 35. Madde Hükümlerine Göre Öğrenci Affı Hakkında Duyuru

A. BAŞVURU KAPSAMI VE ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. İlgili Geçici 35. Madde kapsamında Fakültemiz tarafından alınacak af başvuruları için başvuruda bulunmak isteyen adayların 07 Kasım 2022 tarihine kadar Fakültemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

 B. BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR

1. Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

2. Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yazı İşleri Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Fakültemiz sorumlu olmayacaktır.

3. Sorularınız için; 0(256) 2204220- 2204221 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

NOT: TUS/YDUS Sınavında Sağlık Bakanlığı (adına) Kadrosunda yerleşenler başvurusunu Sağlık Bakanlığına yapacaktır. 

 

Başvuru evrakları ve formu için tıklayınız.


20220823115250-A9OA6UFYU5VQ5EYD3EAF-000042342412037410026659.jpg