Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Pınar Okyay'ın Başarısı


H2020 tarafından finanse edilen VIRT2UE projesinin bir parçası olarak geliştirilen VIRT2UE eğitici eğitimi programı, eğiticilere erdem etiği perspektifinden bir araştırmada dürüstlük kursu yürütmeleri için bilgi ve beceriler sağlar. VIRT2UE Eğitici Eğitimi Programı, ilham verici bir yaklaşımı benimser ve iyi ve erdemli bir araştırmacı olmanın ne anlama geldiğine odaklanır. Eğitim öncelikle kişisel tutum ve davranışlar üzerinde düşünmeyi teşvik etmeye odaklanır. Katılımcılar, araştırmadaki somut vakalar ve ahlaki ikilemler üzerinde düşünmek ve başkalarında yansımayı teşvik eden araçları kullanmak için başkalarını nasıl eğiteceklerini öğrenirler. Karma öğrenme programına katılan Avrupa çapında 400'den fazla eğitmen, araştırmacıları erdemlerin araştırma pratiğiyle ilgisi üzerinde düşünmeye ve ahlaki karakter geliştirmeye nasıl teşvik edeceklerini öğrendiler.
24-25 Şubat 2020’da İstanbul Acıbadem Üniversitesinde yüz yüze bir eğitimle başlayan program, küçük gruplarda sürdürülen 60 saatlik teorik ve uygulamaları eğitimleri sonrasında ülkemizden de bir grup araştırmacı eğitici olmaya hak kazandılar. Prof. Dr. Pınar Okyay, ülkemizdeki sınırlı sayıdaki bu eğitimcilerden biridir.

Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 


20220425083623-ZH58Q4NR6VEPNAROKYAY-000039864142747557165973.JPG