Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Dekanlığımızın Tıp Eğitimi Akreditasyonu Konulu Aydın Tabip Odası Ziyareti


Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık başkanlığında;  Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, Özdeğerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay’dan oluşan ekip, 25 Mayıs 2021 tarihinde Aydın Tabip Odasını ziyaret etti. Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık ve Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Didem Tapan, Dr. Fatih Candaş, Dr. Işık Doğan ve Dr. Deniz Armağan Deniz toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından, Fakültemiz Tıp Eğitimi Akreditasyonu sürecine ilişkin verilen brifing sonrası, Fakültemiz amaç ve hedefleri Aydın Tabip Odasının görüş ve önerilerine sunuldu. Toplantıda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda amaç ve hedeflerimizin gözden geçirilmesi ve gereğinde güncellenmesi kararı alındı.

 

 


20210526161421-YDNTABIPODASZIYARETI-000004073111443193964533.jpg