Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Değerlerimiz

Değerlerimiz                                                                          

Değer 1:              Atatürk ilkeleri ve devrimlerine bağlılık

Değer 2:              Çalışkanlık

Değer 3:              Dürüstlük

Değer 4:              Sorumluluk sahibi olmak

Değer 5:              Saygılı olmak

Değer 6:              Yenilikçilik ve yaratıcılık

Değer 7:              Katılımcılık

Değer 8:              Toplumsal sorumluluk

Değer 9:              Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Değer 10:            İşbirliğine açık olmak

Değer 11:            Etik değerlere uymak

Değer 12:            Çevreye ve doğaya saygılı olmak

Değer 13:            Sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye açık olmak