Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Genel Bilgiler

                                                     TARİHÇE

Fakültemiz, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında,  2809 Sayılı Kanun uyarınca 1992 yılında kurulan altı fakülteden biridir. Prof. Dr. Gülten İNAN, ilk öğretim üyesi ve kurucu dekan olarak 1993 yılında atanmıştır. 

Hastanemizin ilk hizmet binası ise  Aydın – İzmir demir yolu yapılırken, İngilizler-İtalyanlar ve Fransızlar tarafından karakol olarak kullanılmak üzere yapılmış olan, demiryolu  inşaatı bittikten sonra da karakol olarak kullanılmaya devam etmiş, daha sonra bu bina 1892 yılında Millet/Memleket  Hastanesi adıyla hizmete girmiştir. Sonraki yıllarda adı Devlet Hastanesi olarak değiştirilerek Sağlık Bakanlığı’na geçmiştir. Hastane, ADÜ Tıp Fakültesi’nin 1992 yılında kuruluş işlemlerinin  tamamlanmasının ardından, 1993 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Tıp Fakültesi Hastanesi olarak  devir alınmıştır. Bu tarihten sonra  yüksek lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi ile hasta hizmetleri çalışmaları hızlanmış, 11 Ekim 1996’da Poliklinikler açılmıştır. 

 

                                                                                   
1892 yılı MİLLET/ MEMLEKET HASTANESİ
                   TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI                       ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
         
Fakültemiz mezuniyet sonrası tıp eğitimine 1996 yılında, 3 ana dalda ve 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile, mezuniyet öncesi tıp eğitimine ise 1998 yılında ve 28 öğrenci ile başlamıştır. Artan öğrenci kapasitesi, derslik ihtiyacı nedeniyle 2001-2002 eğitim-öğretim yılında, Aydın Sağlık Yüksek Okulu'nun derslikleri kullanılmaya başlanmış, bu dersliklerin de yetersiz kalması üzerine, 2005 yılından itibaren  Aydın İl Özel İdare Binası ve Aydın Sağlık Yüksek Okulu 'nun derslikleri kullanılmıştır. 2005-2010 yılları arasında dekanlık binası ve dersliklerimiz Aydın İl Özel Hizmet Binasında yer almıştır. Halen hizmet verdiğimiz kampüs içindeki hastanemize 2010 yılında taşınılmış, yine aynı yıl Tıp Fakültesi Dekanlığı, derslikleri ve morfoloji binası halen Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültesi olarak kullanılan kampüs içindeki binaya taşınmıştır. 2015 yılından itibaren Tıp fakültemize ait dekanlık, morfoloji binası ve dersliklerimizde yer almaktayız. 

 

                            1998 yılı ilk öğrencilerimiz                                  İlk mezunlarımız 2003-2004 yılı
 
 
 

     

 
Günümüzde, 12. Dekan V. olan Prof. Dr. Ayhan AKÖZ, 30.03.2022 tarihinden itibaren bu görevi sürdürmektedir. Fakültemizde, Temel Tıp Bilimleri’nde 11,  Dahili Tıp Bilimleri’nde 19, Cerrahi Tıp Bilimleri’nde 13 olmak üzere 43 Anabilim Dalı, Dahili Tıp Bilimleri’nde 24, Cerrahi Tıp Bilimleri’nde 8 olmak üzere toplam 32 bilim dalı bulunmaktadır. 
 
Tüm cerrahi ve dahili anabilim dalları ve acil servisi ile, standart yatak sayısı 997 ve yoğun bakım yatağı 131 olmak üzere toplam yatak kapasitesi 1132’dır.  Kısa süreli bir geçmişi olmasına rağmen hastanemiz Aydın ve komşu iller için referans hastanesi olmuştur. 

 

 

ADÜ TIP FAKÜLTESİ AMACI ve EĞİTİM PROGRAMI YAPISI

                       

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi (ADÜTF) olarak amacımız; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren, hasta ve yakınlarının sorumluluğunu paylaşan, sağlık görevlileri ile hastaya en kaliteli hizmeti verebilmek için sürekli işbirliği içinde olan, çağdaş bilimsel düşünce modelini özümsemiş hekimler yetiştirmektir. 
 
Fakültemizde eğitim;  ilk üç yılda sistem temelli yatay entegre kurullar, sonrasında ise disiplin temelli klinik eğitim ve stajlardan oluşmaktadır.  Eğitim programımız birinci yıldan itibaren dikey entegre koridorlar ve bölüm içi dışı seçmeli dersler, klinik eğitim ve stajlar ile zenginleştirilmiştir. Programımızın ilk 2 yılında, insan vücudunun normal yapı ve işlevleri (anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya gibi), kliniğe geçiş yapılan 3. yılda patofizyolojik durumlar, klinik dönem olan 4 ve 5. yıllarda hastalıklar, tanı, tedavi, korunma yöntemleri, Aile Hekimliği Dönemi olan 6. yılda ise hekimlik pratiğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 

EĞİTİM DİLİMİZ
 
Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Tüm akademik personel ve öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce bilmeleri ve kendi literatürlerini takip edebilecek ve katkıda bulunacak düzeyde ilerletmeleri beklenmektedir.
 
 
AKADEMİK KADROMUZ
 
Fakültemizde Kasım 2023 itibariyle 119 profesör, 52  doçent, 61 doktor öğretim üyesi, olmak üzere toplam 232 öğretim üyesi 1 öğretim görevlisi  bulunmaktadır.
Fakültemizde 1 Fakülte Sekreteri, 1 veteriner hekim, 30 idari personel görev yapmaktadır.
Kasım 2023 itibariyle 11 Temel Tıp Bilimleri, 19 Dahili Tıp Bilimleri  ve 13 Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ile Dahili Tıp Bilimleri'nde 24, Cerrahi Tıp Bilimleri'nde 8 olmak üzere toplamda 32 bilim dalı bulunmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 12, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 2, İç Hastalıkları Anabilim Dalında 8, Nöroloji Anabilim Dalında 2, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında 2, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 1, Genel Cerrahi Anabilim Dalında 1,  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2, Üroloji Anabilim Dalında 2 olmak üzere toplam 32 bilim dalı ile hizmet verilmektedir.
 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız
Kasım 2023 itibariyle öğrenci sayımız 1735'e ulaşmıştır. (816 kız ve 919 erkek öğrenci)
 
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız
Mezuniyet sonrası eğitiminde Aralık 2023 itibariyle 37 programda 496 tıpta uzmanlık öğrencisine ve 19  Sözleşmeli Aile Hekimliği (SAHU) öğrencisine uzmanlık eğitimi verilmektedir. 13 yan dal uzmanlığı programında ise 40 uzman için mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.
 

 

07.12.2023 tarihinde güncellenmiştir.