Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tanıtım

AKADEMİK KADROMUZ
 
Fakültemizde Aralık 2020 itibariyle 104 profesör, 60 doçent ve 59 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 223 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Fakültemizde 1 Fakülte Sekreteri, 1 veteriner hekim, 30 idari personel görev yapmaktadır.

Aralık 2020 itibariyle 11 Temel Tıp Bilimleri, 19 Dahili Tıp Bilimleri  ve 13 Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ile Dahili Tıp Bilimleri'nde 23, Cerrahi Tıp Bilimleri'nde 7 olmak üzere toplamda 30 bilim dalı bulunmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 11, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 1, İç Hastalıkları Anabilim Dalında 9, Nöroloji Anabilim Dalında 2, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında 2, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 1 ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2, Üroloji Anabilim Dalında 2 olmak üzere toplam 30 bilim dalı ile hizmet verilmektedir.

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız

Aralık 2020 tarihi itibariyle öğrenci sayımız 1553'e ulaşmıştır. (847 erkek ve 706 kız öğrenci)

 

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız

Mezuniyet sonrası eğitiminde Aralık 2020 itibariyle 41 programda 421 tıpta uzmanlık öğrencisine uzmanlık eğitimi verilmektedir. 12 yan dal uzmanlığı programında ise 31 uzman için mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.
Fakültemiz, 661 tıpta uzman, 38 yan dal uzmanı yetiştirmiştir.

 
                       
 
ADÜTF MEZUN YETERLİLİKLERİ
 
Mezun olduğunda öğrencimizin,
Bakım sağlayabilen (Bireysel tedavi vermenin yanında hastasının fiziksel, mental, sosyal ihtiyaçlarını da dikkate alan, tedavinin her türünü sürekliliği olacak şekilde en yüksek kalitede uygulayan);
Karar verebilen (Etkinlik ve maliyet açısından ilgili koşullar altında en uygun tedaviyi seçebilen, Sınırlı kaynakları adil ve uygun şekilde paylaştırabilen);
İletişimci (Kişinin kendi sağlığını koruma ya da kazanma konusundaki katılımını sağlayabilen, aileleri ve toplumu sağlıklı yaşam tarzına ve sağlık çabalarının bir partneri olmaya ikna edebilen);
Toplum lideri (sadece basitçe bireysel tedavi vermekle kalmayıp toplum sağlığı aktiviteleriyle de ilgilenebilen);
Yönetici (İsabetli kararlar vermesini ve diğer partnerlerle yakın ilişki içinde multidisipliner bir takımda çalışmasını sağlayabilen, sağlık uygulamalarındaki eski ve yeni yöntemlerle sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetleri entegre edebilen)
Ekip Üyesi (Yardımcı sağlık personeli ve sosyal paydaşlarla bir ekip halinde çalışıp sağlıklı bir işbirliği kurabilen);
Araştırmacı (Hastası ve toplumu için sürekli araştıran, öğrenen ve öğreten)
Hekimler olmasını hedefliyoruz.
 
EĞİTİM MODELİMİZ
 
Eğitim modelimiz yatay ve dikey olarak entegre edilmiş olup karma sistemdir. Sürekli güncellemeye tabii eğitim yönergemizde klinik beceriler uygulamaları ve topluma dayalı tıp uygulamaları mevcuttur.
 
EĞİTİM DİLİMİZ
 
Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Tüm akademik personel ve öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce bilmeleri ve kendi literatürlerini takip edebilecek ve katkıda bulunacak düzeyde ilerletmeleri beklenmektedir.
 
16.12.2020 tarihinde güncellenmiştir.