Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kalite Komisyonu

TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof.Dr. Sema BAŞAK Başkan Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Nazlı Gülriz ÇERİ Üye Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Feray GÜRSOY Üye Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Filiz ABACIGİL Üye Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Tolga ÜNÜVAR Üye Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Gizem DÖNMEZ YALÇIN Üye Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Aylin ERYILMAZ Üye Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Şule TAŞ GÜLEN Üye Öğretim Üyesi
Arş.Gör.Dr.Yağız PAT Üye

Uzmanlık Öğrencisi

(Görevlendirmede)

Oktay PAHSA Üye Fakülte Sekreteri
Ertuğrul YÜLEK Üye Öğrenci
Hüseyin ÇELEBİOĞLU Üye İdari Personel
Huriye TURAN Sekreterya İdari Personel