Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Amaç ve Hedefler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak;

Eğitimde amacımız; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren, birey ve toplum sağlığını koruyan ve geliştiren, hasta ve yakınlarının sorumluluğunu paylaşan, sağlıkta en kaliteli hizmeti verebilmek için sağlık personeli ile sürekli işbirliği içinde ekip halinde çalışan, kanıta dayalı koruma, tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan ve çağdaş bilimsel düşünce modelini özümsemiş hekimler yetiştirmektir.

Araştırmada amacımız; bölgemiz öncelikli olmak üzere birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çözüm üreten ve sağlık düzeyini yükseltmeye aracılık eden, katma değer yaratan ve evrensel tıp literatürüne katkıda bulunan araştırmalar yapmak ve bunların ulusal ve uluslararası yüksek kabul indekslerde yayımlanmasını sağlamaktır.

Hizmet sunumunda amacımız; bölgemiz öncelikli olmak üzere bireyin ve toplumun sağlık hizmeti ihtiyacına en üst düzeyde cevap vermek üzere tanı ve tedavide çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanmak, hasta ve çalışanlarının memnuniyetinin sürekli arttırmak ve çalışanlarının yeni bilgilere ulaşmalarını destekleyen ve dış rekabet yapabilecek uluslararası düzeyde tanınan bir kuruluş olarak yerli ve yabancı hastalara hizmet vermektir.