Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Kurumsal Amaçlar

Eğitimde amacımız; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren; tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; birey, toplum ve gezegen sağlığını koruyan, iyileştiren ve geliştiren; iletişim ve liderlik becerileri yüksek ve ekip halinde çalışan; kanıta dayalı ve en yüksek kalitedeki koruma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayan; bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği olan; çağdaş bilimsel düşünce modelini özümsemiş; ulusal ve uluslararası tıp eğitimi güncel müfredatı doğrultusunda hekimler yetiştirmektir.

 

Araştırmada amacımız; bölgemiz öncelikli olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birey, toplum ve gezegen sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çözüm üreten; sağlık düzeyini yükseltmeye aracılık eden; katma değer yaratan; araştırma ve yayın etiğine uygun evrensel tıp literatürüne katkıda bulunan araştırmalar yapmaktır.

 

Hizmet sunumunda amacımız;  bölgemiz öncelikli olmak üzere bireyin ve toplumun sağlık hizmeti ihtiyacını en üst düzeyde karşılayan; tanı ve tedavide kanıta dayalı çağdaş tedavi yöntemlerini kullanan; sürekli gelişme ve kalite çalışmaları ile hasta ve çalışanlarının memnuniyetini arttıran ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olmaktır.