Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ
Fakülte misyonumuz: tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış; araştırma, uygulama ve karar verme yeteneğine sahip; özgüvenli; toplum ve birey sağlığını korumayı ve hastaları tedavi etmeyi amaç edinmiş; mezun olur olmaz hizmet vermeye hazır donanımlı bir şekilde; iyi iletişim becerilerine sahip ekip lideri hekimler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Fakülte vizyonumuz: insan hayatı ve sağlığına değer veren; tıp alanındaki gelişmeleri sürekli izleyen ve uygulayan; toplum ve ülkenin sağlık ihtiyaç ve önceliklerini kavrayan; bilime katkı sağlama bilincinde olan, ekip lideri sorumluluğu ve bilincini taşıyan; hastalar ve yakınlarına, diğer sağlık görevlileri ile birlikte kaliteli bir hizmeti amaçlayan hekimler yetiştiren; ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen okullar arasında yer alan bir tıp fakültesi olmaktır.