Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Fakülte misyonumuz; tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış; araştırma, uygulama ve karar verme yeteneğine sahip; bağımsız çalışma ve sorumluluk alabilme yetkinliği olan, özgüvenli; birey, toplum ve gezegen sağlığını korumayı, geliştirmeyi, hastaları tedavi etmeyi amaç edinmiş; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en üst değeri veren, mezun olur olmaz donanımlı bir şekilde hizmet vermeye hazır, toplumun sağlık hizmet ihtiyacını en üst düzeyde karşılayan; iyi iletişim becerilerine sahip, ekip lideri hekimler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Fakülte vizyonumuz; hekimlik konusunda tam donanıma sahip, toplumun sağlık ihtiyaç ve önceliklerini kavrayan, ekip lideri sorumluluğu taşıyan, etik ilkeler çerçevesinde kaliteli sağlık hizmeti sunan hekimler yetiştiren; bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalarda bulunan, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim kalitesi, araştırma ve hizmet faaliyetleri ile mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmaktır.