Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

TÜBİTAK Projelerimiz

Proje Adı Yürütücü Türü
Pc-3 Ve Lncap Prostat Kanseri Hücre Dizilerinde Fotosensitif Ve Sonosensitif Ajanlar (Fitalosiyanin Ve Metilen Mavisi) Ile Fotodinamik Ve Sonodinamik Tedavilerin Etkilerinin In Vitro İncelenmesi MEHMET DİNÇER BİLGİN 1001 - Araştırma
SIRT4 proteininin beyin glutamat metabolizmasındaki rolü GİZEM DÖNMEZ YALÇIN BİDEB-2232
PKR kinaz inhibatörlerinin Pankreas hücreleri üzerinde diyabet tedavisi için kullanımı ABDULLAH YALÇIN BİDEB-2232
Meme Kanserinde In Vivo Ve In Vitro Görüntüleme Ve Terapötik Ajan Olarak Kullanımı Icin "Hedefe Yönlendirilmis Polimerik Yapılar" Gelistirilmesi SERHAN SAKARYA 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
İzogenik Koşullarda Erm Metilazlarının 23s Rrna Üzerindeki Metilasyon Noktalarının Belirlenmesi BÜLENT BOZDOĞAN 1001 - Araştırma
Protein Fosfataz Ppmd1/Wip-1'In İnsan Non-Hodgkin Lenfomada Onkogen Potansiyelinin Araştırılması MEHTAP KILIÇ EREN 1001 - Araştırma
İnterferon Regülatör Faktör-5 (IRF5)in Prostat Kanserindeki Rolü: Androjen Reseptörü ve Kök Hücre Faktörleri ile Arasındaki Ilişkinin Araştırılması ÖZGE ÇEVİK 3501 - Kariyer
Aydın'da İzole Edilen Trichomonas Vaginalis Suşlarının Polimorfik Mikrosatellit Lokusları Kullanılarak Genotiplendirilmesi Ve Genotiplerle TVV (Trichomonas Vaginalis Virus) Enfeksiyonu Ve Patojenite İlişkisinin Araştırılması HATİCE ERTABAKLAR 3001 - Başlangıç AR-GE
Blastocystis Suşlarının Genotiplerini Belirlemek için Çoklu Mikrosatellit Dizilerinin Geliştirilmesi Ve Aydın'da İzole Edilen Suşların Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi SEMA ERTUĞ 3001 - Başlangıç AR-GE
Eksfoliatif Toksin Genlerinin Klonlanması ve Toksin Ekstraktının Psoriasis Oluşturulmuş Farelerdeki Etkisinin Araştırılması BÜLENT BOZDOĞAN 1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler
Kardiyak İskemi/Reperfüzyon Hasarında Selektif P2y12 Reseptör İnhibitörü Prasugrelin Kardiyoprotektif Özellikleri TURHAN DOST 1002 - Hızlı Destek