Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tarihçe

Fakültemiz, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında,  2809 Sayılı Kanun uyarınca 1992 yılında kurulan altı fakülteden biridir. Prof. Dr. Gülten İnan ilk öğretim üyesi ve kurucu dekan olarak 1993 yılında atanmıştır. 

        Hastanemizin ilk hizmet binası ise  Aydın –İzmir demir yolu yapılırken, İngilizler-İtalyanlar ve Fransızlar tarafından karakol olarak kullanılmak üzere yapılmış olan, demiryolu  inşaatı bittikten sonra  da  karakol olarak kullanılmaya devam etmiş, daha sonra bu bina 1892 yılında Millet/Memleket  Hastanesi adıyla hizmete girmiştir. Sonraki yıllarda adı Devlet Hastanesi olarak değiştirilerek Sağlık Bakanlığı’na geçmiştir. Hastane, ADÜ Tıp Fakültesi’nin 1992 yılında kuruluş işlemlerinin  tamamlanmasının ardından, 1993 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan Tıp Fakültesi Hastanesi olarak  devir alınmıştır. Bu tarihten sonra  yüksek lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi ile hasta hizmetleri çalışmaları hızlanmış, 11 Ekim 1996’da Poliklinikler açılmıştır. 

 
                                                                                   
1892 yılı MİLLET/ MEMLEKET HASTANESİ
                   TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI                       ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 

         Fakültemiz mezuniyet sonrası tıp eğitimine 1996 yılında, 3 ana dalda ve 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile, mezuniyet öncesi tıp eğitimine ise 1998 yılında ve 28 öğrenci ile başlamıştır. Artan öğrenci kapasitesi, derslik ihtiyacı nedeniyle 2001-2002 eğitim-öğretim yılında, Aydın Sağlık Yüksek Okulu'nun derslikleri kullanılmaya başlanmış, bu dersliklerin de yetersiz kalması üzerine, 2005 yılından itibaren  Aydın İl Özel İdare Binası ve Aydın Sağlık Yüksek Okulu 'nun derslikleri kullanılmıştır. 2005-2010 yılları arasında dekanlık binası ve dersliklerimiz Aydın İl Özel Hizmet Binasında yer almıştır. Halen hizmet verdiğimiz kampüs içindeki hastanemize 2010 yılında taşınılmış, yine aynı yıl Tıp Fakültesi Dekanlığı, derslikleri ve morfoloji binası halen Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültesi olarak kullanılan kampüs içindeki binaya taşınmıştır. 2015 yılından itibaren Tıp fakültemize ait dekanlık, morfoloji binası ve dersliklerimizde yer almaktayız. 

 
                            1998 yılı ilk öğrencilerimiz                                  İlk mezunlarımız 2003-2004 yılı
 
 
 

     

           

 Günümüzde, 11. Dekanımız olarak Prof.Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK (12.03.2019-) bu görevi sürdürmektedir. Fakültemizde,   Temel Tıp Bilimleri’nde 11,  Dahili Tıp Bilimleri’nde 19, Cerrahi Tıp Bilimleri’nde 13  olmak üzere 43 Anabilim Dalı, Dahili Tıp Bilimleri’nde 21, Cerrahi Tıp Bilimleri’nde 4 olmak üzere toplam 25 bilim dalı bulunmaktadır. Halen fakültemizde  107 profesör, 59 doçent ve 61 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Fakültemiz bugüne kadar 1285 tıp doktoru, 603 tıpta uzman, 37 yan dal uzmanı yetiştirmiştir. Halen mezuniyet sonrası eğitiminde; 41 anabilim dalında 378 tıpta uzmanlık öğrencisine uzmanlık, 12 yan dal uzmanlığı programında  26 yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir. 

 

Ekim 2020 tarihi itibariyle öğrenci sayımız, 145’i uluslararası öğrenci olmak üzere 1567'ye ulaşmıştır (854 erkek ve 713 kız öğrenci). Tüm cerrahi ve dahili anabilim dalları ve acil servisi ile, standart yatak sayısı 555 ve yoğun bakım yatağı 131 olmak üzere toplam yatak kapasitesi 686’dır.  Kısa süreli bir geçmişi olmasına rağmen hastanemiz Aydın ve komşu iller için referans hastanesi olmuştur. Eğitim dilimiz, Türkçe’ dir.

 

 

26.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.