Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

https://akademik.adu.edu.tr/rbb/hadyek/