Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Program Çıktıları

 

  •  Hekimlik mesleğini en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahiptir ve bu unsurları ustalıkla uygular; öz-düzenleme becerisi gelişmiştir.  
  • Meslek yaşantısında yer aldığı ekiplerde, ekibin bir üyesi olduğunun bilincinde, görevinin gereklilik, sorumluluk ve sınırlarını bilerek ekibi ile uyumlu ve etkili çalışır.
  •  Hekimlik mesleğini yerine getirirken etkili ve nitelikli iletişim kurar.
  •  Hekimlik mesleğini yerine getirirken hizmet sunduğu toplum ve bireylerin sağlık düzeyi, gereksinimlerini belirler ve ihtiyaçlarını giderir; iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterir.
  •  Öğrenme, çalışma ve gelişimini etkin bir şekilde kendi yönetebilir.
  • Sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmalarda aktif rol alabilir.
  •  Sürekli öğrenme yolu ile mesleki gelişimini sağlar; bilimsel araştırma becerisini geliştirir; öğrendiği bilgilerin kanıta dayalı, güncel ve bilimsel olmasına önem verir.
  • Hekimlik mesleğini yerine getirirken etik tutum sergiler.
  •  Meslek yaşamı boyunca değişen koşullara uyum sağlar.
  • Kültürel olarak donanımlı olur ve toplumun kalkınmasına öncülük eder.