Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Akademik Bilgiler

Tıp Doktoru
Tıp Fakültesi bir yılı intörnlük dönemi olmak üzere toplam altı yıldan oluşur.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Eğitimini başarı ile tamamlamış olan tıp fakültesi öğrencisi mezuniyete hak kazanır ve TIP DOKTORU ünvanını alır.
Kabul ve Kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Fakülteye Yatay geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Fakülteye dikey geçiş bulunmamaktadır.
Programda mevcut olan (toplam 360 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereklidir.