Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ FİNAL PROGRAMI  

 

18 Ocak 2021

19 Ocak 2021

20 Ocak 2021

21 Ocak 2021

22 Ocak 2021

25 Ocak 2021

26 Ocak 2021

27 Ocak 2021

28 Ocak 2021

29 Ocak 2021

09:30

Dr. Öğr. Üyesi Osman NACAK

İdare Hukuku

Doç. Dr.

Hamza KAHRİMAN

Kamu Maliyesi I

Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN

Muhasebe I

Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ

İktisat Politikası

Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Kamu Maliyesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Panel Veri Analizi

Öğr. Gör. Nermin YALÇIN

Hukukun Temel Kavramları

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

İstatistik I

Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

İktisat I

Prof. Dr.

Hüseyin YILMAZ

Genel İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Özge BOLAMAN AVCI

Muhasebe I

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN

Hukukun Temel Kavramları

Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

İktisat I

10:30

Öğr. Gör. Sibel GÜNDÜZ

Borçlar Hukuku

 

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER

Finansal Yönetim I

Öğr. Gör. Neslihan AKÇA

Borç Yönetimi ve Kredi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT

Para ve Sermaye Piyasaları

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Matematiksel İstatistik I

 

Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

İktisat Tarihi

Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

Uluslararası İktisat Teorisi

Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

Mikro İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Zaman Serisi Analizi

 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

Yöneylem Araştırması I

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDINER

Uluslararası İktisat Teorisi

12:30

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Ekonometrik Yazılımlar

Doç. Dr. İlyas KARABIYIK

Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Ekonometri I

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

Vergi Teorisi

Prof. Dr. Adnan KASMAN

İktisat Matematiği I

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN

Mikro İktisat I

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler

Doç. Dr. Hakan ARSLANER

Vergi Yargılama Hukuku

Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ

Makro İktisat I

13:30

Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Maliye Politikası                             

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDINER

Bilgi Ekonomisi ve E-Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Fatma ÇAKIR

E-Ticaret Uygulamaları

 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM

İktisat Matematiği I                                           

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Örnekleme Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN

Büyüme Ekonomisi

Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI

Türk Vergi Sistemi I

 

 

Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Maliye Politikası I

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM

Mali Matematik I

 

15:30

 

Prof. Dr. Adnan KASMAN

Oyun Teorisi

Prof. Dr. Recep TEKELİ

Kamu Bütçesi

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

İnovasyon Ekonomisi ve Yönetimi

Prof. Dr.

Recep TEKELİ

Mali Araştırma Yöntemleri

Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN

Finansal Tablolar Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN

Yerel Yönetimler Maliyesi

Öğr. Gör. Nermin YALÇIN

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT

Finansal Ekonomi

Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ

Para Teorisi ve Politikası

Prof. Dr. Recep TEKELİ

Devlet Bütçesi

16:30

       

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN

Dünya Ekonomisi

   

Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ

Makroekonomik Politikalar