Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI (TASLAK)

 

 

23 Kasım 2020

24 Kasım 2020

25 Kasım 2020

26 Kasım 2020

27 Kasım 2020

30 Kasım 2020

01 Aralık 2020

02 Aralık 2020

03 Aralık 2020

04 Aralık 2020

09:30

Dr. Öğr. Üyesi Osman NACAK

İdare Hukuku

Doç. Dr.

Hamza KAHRİMAN

Kamu Maliyesi I

Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN

Muhasebe I

Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

İktisat I

Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Kamu Maliyesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Panel Veri Analizi

Öğr. Gör. Nermin YALÇIN

Hukukun Temel Kavramları

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

İstatistik I

Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ

İktisat Politikası

Prof. Dr.

Hüseyin YILMAZ

Genel İşletme

Dr. Öğr. Üyesi Özge BOLAMAN AVCI

Muhasebe I

Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

İktisat I

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN

Hukukun Temel Kavramları

10:30

 

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER

Finansal Yönetim I

Öğr. Gör. Neslihan AKÇA

Borç Yönetimi ve Kredi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Zaman Serisi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Matematiksel İstatistik I

 

Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

İktisat Tarihi

Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

Uluslararası İktisat Teorisi

Doç. Dr. Emetullah Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

Mikro İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT

Para ve Sermaye Piyasaları

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

Yöneylem Araştırması I

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDINER

Uluslararası İktisat Teorisi

12:30

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Ekonometrik Yazılımlar

Doç. Dr. İlyas KARABIYIK

Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Doç. Dr. Hakan ARSLANER

Vergi Yargılama Hukuku

Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

Vergi Teorisi

Prof. Dr. Adnan KASMAN

İktisat Matematiği I

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN

Mikro İktisat I

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇAKIR

Parametrik Olmayan İstatistiksel Teknikler

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Ekonometri I

Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ

Makro İktisat I

13:30

Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Maliye Politikası

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDINER

Bilgi Ekonomisi ve E-Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI

Türk Vergi Sistemi I

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN

Dünya Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM

İktisat Matematiği I

Dr. Öğr. Üyesi Elvan HAYAT

Örnekleme Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN

Büyüme Ekonomisi

Doç. Dr. Fatma ÇAKIR

E-Ticaret Uygulamaları

Sınav Saati (13.45) olarak uygulanacaktır.

Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ

Para Teorisi ve Politikası

Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Maliye Politikası I

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM

Mali Matematik I

 

15:30

 

Prof. Dr. Adnan KASMAN

Oyun Teorisi

Prof. Dr. Recep TEKELİ

Kamu Bütçesi

Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT

Finansal Ekonomi

Prof. Dr.

Recep TEKELİ

Mali Araştırma Yöntemleri

Öğr. Gör. Huriye Betül ÖNGEN

Finansal Tablolar Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN

Yerel Yönetimler Maliyesi

Öğr. Gör. Nermin YALÇIN

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

İnovasyon Ekonomisi ve Yönetimi

 

Prof. Dr. Recep TEKELİ

Devlet Bütçesi

16:30

Öğr. Gör. Sibel GÜNDÜZ

Borçlar Hukuku

 

           

Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ

Makroekonomik Politikalar