Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

Dikkat 18.08.2020 Salı tarihinde saat 12.00'da yer alan Türk Vergi Sistemi I final sınavı, derse kayıtlı öğrencilerin farklı birimden aldıkları derslerinin sınavıyla çakıştığından ötürü aynı gün 18.08.2020 Salı saat 18.00'ya alınmıştır.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

Sınav Saati

17.08.2020

Pazartesi

18.08.2020

Salı

19.08.2020

Çarşamba

20.08.2020

Perşembe

21.08.2020

Cuma

22.08.2020

Cumartesi

23.08.2020

Pazar

09:00

Anayasa Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nacak

Muhasebe II

Öğr. Gör. Huriye Betül Öngen

İktisat Matematiği II Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Erdem

Muhasebe I

Öğr. Gör. Huriye Betül Öngen

Hukukun Temel Kavramları

Öğr. Gör. Nermin Çelik

İktisat Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yavuzaslan

İktisat Matematiği I

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Erdem

10:00

Makro İktisat I

Doç. Dr. E. Yasemin Bozdağlıoğlu

Mikro İktisat I

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydıner

İktisat I

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydıner

Maliye Politikası I Doç. Dr. Hakan Hotunluoğlu

Temel İstatistik

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Hayat

İstatistik II

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çakır

Mali Matematik II

Prof. Dr. Recep Tekeli

11:00

Vergi Teorisi

Doç. Dr. Hamza Kahriman

Borçlar Hukuku

Öğr. Gör. Nermin Çelik

Finansal Tablolar Analizi

Öğr. Gör. Huriye Betül Öngen

Ekonometri II

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Hayat

İstatistik I

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çakır

Makro İktisat II

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Finansal Yönetim I

Öğr. Gör. Sibel Gündüz

12:00

Zaman Serisi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akın

Borç Yönetimi ve Kredi Analizi

Öğr. Gör. Nermin Çelik

Türk Vergi Sistemi II

Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı

İktisat II

Prof. Dr. Ahmet Can Bakkalcı

Para ve Sermaye Piyasaları

Öğr. Gör. Neslihan Akça

Ticaret Hukuku

Öğr. Gör. Sibel Gündüz

Ekonometri I

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Akdağ

13:00

Türkiye Ekonomisi

Doç. Dr. E. Yasemin Bozdağlıoğlu

Kamu Maliyesi I

Doç. Dr. Hamza Kahriman

Yatay Kesit Analizi Dr. Öğr. Üyesi Elvan Hayat

Türk Vergi Hukuku

Doç. Dr. Hamza Kahriman

 

Finansal Ekonometri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akın

AB-Türkiye Ekonomik İlişkileri Prof. Dr. Ahmet Can Bakkalcı

14:00

Finansal Piyasalar ve Bankacılık

Öğr. Gör. Neslihan Akça

 

Uluslararası İktisat Politikası

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yavuzaslan

Finansal Yönetim II

  Dr. Öğr. Üyesi Şahin Bulut

 

Para Teorisi ve Politikası

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Vergi Yargılama Hukuku

Doç. Dr. Hakan Arslaner

15:00

İdare Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nacak

Siyaset Bilimi

Doç. Dr. Murat Necip Arman

Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu

Uluslararası İktisat Teorisi

Prof. Dr. Ahmet Can Bakkalcı

İktisadi Düşünceler Tarihi

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Uluslararası Politika Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 Doç. Dr. Fatma Çakır

16:00

Finansal Yatırım Stratejileri

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Bulut

Uluslararası Kamu Maliyesi

Öğr. Gör. Sibel Gündüz

Uluslararası Finansman

Öğr. Gör. Neslihan Akça

Yöneylem Araştırması I

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çakır

Büyüme Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yavuzaslan

Finansal Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Bulut

 

17:00

Yerel Yönetimler Maliyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ertekin

Uluslararası Pazarlama

Doç. Dr. Fatma Çakır

 

Devlet Bütçesi

Prof. Dr. Recep Tekeli

Bütçe Politikası Prof. Dr. Recep Tekeli

Vergi Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ertekin

 

18:00

 

Türk Vergi Sistemi I Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı

 

Panel Veri Analizi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akına