Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

İş İmkanları

Sosyal Bilimler alanında eğitim veren İktisat Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri gibi birimlerden mezun olanlar için kamu sektöründe çok fazla çalışma alanı bulunmaktadır.

Kaymakamlıktan, Müfettişliğe, Denetçilikten, Uzmanlığa varıncaya kadar bir çok kariyer meslekte çalışma imkanı olan bu alan mezunlarımızın önü oldukça açıktır.

Kariyer Meslekler

İktisat Fakültesi, İİBF veya SBF bölümlerinde okuyan bir öğrenci için girilebilecek kariyer meslekler şunlardır: Kaymakamlık, İdari Hakimlik, Vergi Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Merkez Bankası Uzmanlığı, Bakanlık veya Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda Müfettişlik, Uzmanlık ve Denetmenlik.

Bunlar içerisinde, çalışma imkanlarının en ideal olduğu, maaş ve özlük hakları açısından diğerlerinden daha iyi durumda olan meslekler sırasıyla: Merkez Bankası Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, İdari Hakimlik, Vergi Müfettişliği,  ve Kaymakamlık meslekleridir.

Müfettişilik ve Uzmanlık

Birçok kamu kurum ve kuruluşu kendi bünyesinde Müfettiş ve Uzman istihdam etmektedir. Bakanlıkların yanı sıra, bakanlıklara bağlı, ilgili veya ilişkili kurumlarda, bankalarda, belediyelerde müfettiş veya uzman olabilme fırsatı bulunmaktadır. Maaş ve özlük hakları açısından Müfettişler uzmanlara göre bir adım daha öndedir.

Denetçilik ve Denetmenlik

Kariyer meslekler de olduğu düşünülen oysa çalışma yeri, özlük hakkı ve maaş açısından birbirinden ayrılan mesleklerdir. Sayıştay dışında kamu kurum ve kuruluşunda yer alan denetçiler, merkez kadro olarak çalışırlar. Maaşları ve özlük hakları merkez uzmanları ile eşit durumdadır. Oysa, denetmenlerin maaş ve özlük hakları taşra uzmanları ile eşit düzeydedir. Ayrıca, denetmenler taşra kadrosuna bağlı olarak çalışır.

Kamuda Diğer Çalışma Alanları

Kamuda istihdamın en fazla yapıldığı meslek olan memurluk, veri hazırlama kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni aslında bu meslekleri icra edenlerin hepsi aynı işi yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarında taşra veya merkez kadrosunda çalışırlar. Maaş ve özlük hakları kariyer mesleklere göre oldukça düşüktür. Genellikle, bürokrasideki yazışma ve ilgili kanun hükümlerine göre iş tanımının gereği işleri yapar. Kariyer ve yükselme imkanları sırasıyla: Şef, Müdür Yardımcılığı, Müdür, Bölge Müdür Yardımcılığı ve Bölge Müdürü şeklinde düzenlenmiştir.

Memur statüsü dışında bir de meslek memurlukları vardır. Bunları kariyer mesleklerin altında, memurluğun ise üstünde değerlendirmek gerekir. Gümrük memurlukları, Devlet Hava Meydanları memurlukları, Ptt memurlukları, Et ve Süt Kurumu memurlukları, Belediye memurlukları gibi. Bunların özlük hakları memurlarla aynı iken, maaşları kariyer mesleklere yakındır.

Kamuda Çalışma Alanlarından Bazıları

• Merkez Bankası Uzmanlığı
• Sayıştay Denetçiliği
• Kaymakamlık
• İdari Hakimlik
• Vergi Müfettişliği
• Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu
• Bakanlık Müfettişliği
• Bakanlık Uzmanlıkları
• Bakanlıklara Bağlı, İlgili veya İlişkili Kurum veya Kuruluş Müfettişliği
• Bakanlıklara Bağlı, İlgili veya İlişkili Kurum veya Kuruluş Uzmanlığı
• Belediye Müfettişliği veya Uzmanlığı
• Denetçilik
• Kontrolörlük
• Bakanlık veya Bağlı Kuruluş Denetmenliği
• Bakanlık veya Bağlı Kuruluş Taşra Uzmanlığı
• Bakanlık Meslek Memurluğu
• Diğer Meslek Memurlukları
• Memur, VHKİ veya Bilgisayar İşletmenliği