Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyeleri

FAKÜLTE KURULU

Başkan Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI

Üye Prof. Dr. Yücel BOZDAĞLIOĞLU

Üye Prof. Dr. Recep TEKELİ

Üye Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

Üye Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Üye Doç. Dr. Fatma ÇAKIR

Üye Doç. Dr. E. Yasemin BOZDAĞLIOĞLU

Üye Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Üye Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN

Üye Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER