Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. ADNAN KASMAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 1991
Yüksek Lisans
Western Mıchıgan Unıversıty / / 1994
Yüksek Lisans
Vanderbılt Unıversıty / / 1997
Doktora
Vanderbılt Unıversıty / / 1999

Prof.Dr. AHMET CAN BAKKALCI

Lisans
Ankara Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / İktisat Bölümü / 1992
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 1996
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2002

Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Kütahya İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / 1991
Yüksek Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi (Yl) (Tezli) / 1998
Doktora
Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2007

Prof.Dr. MUSTAFA ALİ SARILI

Lisans
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Maliye Bölümü / 1993
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Bath / Sosyal Bılımler Okulu / 1996
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Dr) / 2002

Prof.Dr. RECEP TEKELİ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Bath / Faculty Of Humanıtıes And Socıal Scıences / 1996
Doktora
Unıversıty Of Leıcester / Faculty Of The Socıal Scıences / 2002

Prof.Dr. YÜCEL BOZDAĞLIOĞLU

Lisans
Ankara Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Pr. / 1991
Doktora
Unıversıty Of Kentucky / Siyaset Bilimi / 2001

Doç.Dr. BÜLENT SARPER AĞIR

Lisans
Ege Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler (Dr) / 2013

Doç.Dr. EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2010

Doç.Dr. FATMA ÇAKIR

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Manisa İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Pr. / 1994
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 1997
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2005

Doç.Dr. HAKAN ARSLANER

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / 2000
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk (Dr) / 2010

Doç.Dr. HAKAN HOTUNLUOĞLU

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 2005
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2011

Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN

Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı / 2010

Doç.Dr. MURAT NECİP ARMAN

Lisans
Ege Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları (Dr) / 2007

Doç.Dr. MUSTAFA ÖZÇAĞ

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2011

Doç.Dr. ÖZNUR ÖZDAMAR GIOVANIS

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2004
Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
ımt ınstıtute For Advanced Studıes Lucca / Ekonomı / 2014
Post-Doktora
Unıversıta Deglı Studı Dı Bologna / Ekonomı / 2015

Dr. Öğr. Üyesi ALİ BİLGENOĞLU

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Ve Edebiyat Fakültesi / Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Pr. / 2004
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Ve Edebiyat Fakültesi / 2006
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Ve Edebiyat Fakültesi / Tarih Pr. / 2013

Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ GÜRSOY

Lisans
Ege Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ SEZER

Lisans
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Mercy College / / 2005
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi EBRU GENÇALP

Lisans
Ege Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü / 2001
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi ELVAN AKTÜRK HAYAT

Lisans
Anadolu Üniversitesi / Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / 2000
Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sayısal Yöntemler (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik (Dr) / 2012

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE AKDAĞ

Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2017

Dr. Öğr. Üyesi KIYMET YAVUZASLAN

Lisans
Marmara Üniversitesi / Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu / Sermaye Piyasası Bölümü / Sermaye Piyasası Pr. / 2005
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Politikasi (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET AYDINER

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Mühendisliği Pr. / 1994
Yüksek Lisans
Unıv. Of İllınoıs At Urbana Champaıgn / İktısat / 2006
Doktora
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET BÖLÜKBAŞ

Önlisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Pr. / 2007
Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (İö) / 2010
Lisans
Lazarskı Unıversıty / Economıcs / 2009
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2012
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2016

Dr. Öğr. Üyesi MESUT ÇAKIR

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Anabilim Dalı / 1993
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 1996
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 1999

Dr. Öğr. Üyesi OSMAN NACAK

Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. / 2002
Yüksek Lisans
Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE BOLAMAN AVCI

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (İngilizce) / 2009
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe-finansman (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngilizce İşletme Yönetimi (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi ŞABAN ERTEKİN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2000
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Dr) / 2006

Dr. Öğr. Üyesi ŞAHİN BULUT

Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / Matematik Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA AKIN

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (İngilizce) / 1999
Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2009
Bütünleşik Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2018

Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERDEM

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik Öğretmenliği Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Dr) / 2012

Arş.Gör. ABDÜLHAMİD ÖZGÜN BİRKALAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. (İö) / 2019
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) /

Arş.Gör. BATUHAN YILDIRIM

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (İngilizce) / 2017
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) (İngilizce) /

Arş.Gör. CANSU DAĞLIOĞLU

Lisans-ÇiftAnadal
Çukurova Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Bölümü / 2014
Lisans
Çukurova Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / İstatistik Bölümü / 2014
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Bölümü / 2018
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Bölümü /

Arş.Gör. ELYASA AKSOY

Lisans
Mersin Üniversitesi / Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü / İşletme Bilgi Yönetimi Pr. / 2012
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Dr) /

Arş.Gör. KÜRŞAD ATALAY

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2017
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Politikası (Yl) (Tezli) /

Arş.Gör. MUSTAFA GÜDER

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / 2017
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel İktisat (Yl) (Tezli) /
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.