Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Kurumsal Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

 

 

* Bilimsel ve etik değerlere bağlı,

* Çağdaş eğitim-öğretim metodlarını benimsemiş, araştırma ve toplumsal hizmette kaliteyi ön plan tutan,

* İç ve dış paydaş memnuniyetini önemseyen,

* İnsan hakları ve toplumsal değerlere saygılı,

* Yenilikçi girişimciliği özendiren, çevre bilinci yüksek, paylaşımcı ve ulaşılabilir olmak.