Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Birim Kalite Temsilciliği

T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ

 

Kalite Temsilciliği

Dekan – Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI

Dekan Yardımcısı – Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN

Öğretim Üyesi – Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM

Fakülte Sekreteri – Özhan ÖZÜ