Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Vizyon ve Misyon

 

 

 

VİZYONUMUZ

 

Üniversitemiz vizyonunu tamamlayıcı olarak eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir fakülte olmak hedefimizdir.

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz misyonunu tamamlayıcı olarak, Fakülte misyonumuz; yeterli bilgiye sahip, etik değerlere ve Atatürk ilkelerine bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayıp çözüm üretebilen, mezun ve araştırıcılar yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üreterek, özgün araştırmalar yapmak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek temel amacı oluşturmaktadır.