Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Genel Bilgiler

Aydın İktisat Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsünde Ekonomi Finans, Maliye, Ekonometri, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde aktif olarak eğitim vermektedir. Bununla birlikte İşletme ve Kamu Yönetimi bölümlerine de öğrenci alımı planlanmaktadır. 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye eğitim hizmeti veren Aydın İktisat Fakültesi genç ve dinamik bir akademik ve idari kadroya sahiptir. Fakültenin Merkez kampüste yer alması sayesinde öğrenciler düzenlenen etkinlik ve faaliyetlere kolaylıkla erişebilmektedirler.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 2013-2014 Akademik Yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne öğrenci alarak başlamıştır. 2013-2014 Akademik Yılında 203 öğrenci ile başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğrenci kabulleri ile 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup henüz öğretim üyesi atamaları yapılmaktadır. 2012-2015 yılları arasında, Çakmar Köyü Ziraat Fakültesi binasında verilen eğitim-öğretim hizmetleri, kalitenin arttırılması amacı ile Eylül 2015’de Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler II Binasına alınmış ve müstakil hizmet binası inşaatı, Üniversitemiz Rektörlüğünce başlatılmıştır. 38 akademik ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir.
Günümüz dünya ve Türkiye ekonomisinin teorik olduğu kadar güncel temellerini anlayarak ekonomiyi en doğru ve objektif şekilde analiz edip işlevsel politika önerilerinde bulunmak.
Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, geniş bir vizyona sahip, anlaşılması güç problemlere yaratıcı ve doğru çözümler üretebilen, ekonomi birikimini toplumsal olguları doğru algılama yeteneğiyle birleştirerek karar düzeyinde etkili olabilecek uzmanlar yetiştirmektir.
İktisadi meseleleri objektif ve bilimsel bir yöntemle ele alıp akademik kriterler çerçevesinde ekonomiyi okuyabilme ve alternatif fikirler üretebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilimsel donanımı ile kendine güvenen, piyasada kolay iş bulabilecek şekilde teoriyi pratiğe dökebilen, sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımını merkeze alan uzmanlar yetiştirmektir.
Aydın İktisat Fakültesi binası 5560 m2’lik alan üzerine kurulu (A Blok 1 Kat, C Blok 2 kat) Merkezi Derslikler II’de bulunmaktadır. Bina içinde fakültemize tahsis edilen A Blok 1. Kat 3260 m2 ve C Clok 2. kat 1700 m2 dir. Kullanım alanımız dahilinde 6 adet 108 m2, 5 adet 72 m2, 1 adet 110 m2 derslik ve 280 m2 amfi bulunmaktadır. 4 adet 50 m2 Bölüm Başkanı odası, 6 adet 50 m2 Öğretim Elemanı odası bulunmaktadır.
Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ekonometri Lisans Programı için 125 m2’ lik bir alana sahip 2 bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde kampus sınırı içinde yer alan Mühendislik Fakültesi’nin 60 kişilik bilgisayar laboratuvarından da yararlanma olanağına sahip bulunmaktayız.