Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. MUSTAFA ALİ SARILI

Lisans
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Maliye Bölümü / 1993
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Bath / Sosyal Bılımler Okulu / 1996
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Dr) / 2002

Prof.Dr. RECEP TEKELİ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 1993
Yüksek Lisans
Unıversıty Of Bath / Faculty Of Humanıtıes And Socıal Scıences / 1996
Doktora
Unıversıty Of Leıcester / Faculty Of The Socıal Scıences / 2002

Doç.Dr. HAKAN ARSLANER

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / 2000
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk (Yl) (Tezli) / 2004
Doktora
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk (Dr) / 2010

Doç.Dr. HAKAN HOTUNLUOĞLU

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 2005
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr) / 2011

Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN

Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Celâl Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı / 2010

Dr. Öğr. Üyesi ŞABAN ERTEKİN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2000
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Dr) / 2006

Arş.Gör. ABDÜLHAMİD ÖZGÜN BİRKALAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Pr. (İö) / 2019
Yüksek Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) /

Arş.Gör. ELYASA AKSOY

Lisans
Mersin Üniversitesi / Silifke Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / İşletme Bilgi Yönetimi Pr. / 2012
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Dr) /
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.