Aydın İktisat Fakültesi

Aydın İktisat Fakültesi

Genel Bilgiler

ADÜ Aydın İktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın İktisat Fakültesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Maliye, Ekonometri ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Aydın İktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın İktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Maliye Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar ile devlet kurumları için maliye ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Maliye bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Maliye alanına hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Derslikler II Binası 2. katta yer alan Aydın İktisat Fakültesi 6960 m2’ lik bir alana sahiptir. 12 sınıf ve 2 amfi’ den oluşmaktadır. 80 m2’ lik 5 adet, 125 m2’ lik 1 adet, 150 m2’ lik 6 adet ve 290 m2’ lik 2 adet amfi ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir.
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.