Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Farklı Üniversitelerde Yaz Okuluna Gidecek Öğrencilerin Dikkatine

Farklı üniversitelere yaz okuluna gidecek öğrencilerimizin, yaz okulu başvuru dilekçesi ile yaz okuluna gidilecek üniversiteki dersin içeriğini Dekanlık makamına (0 256 213 53 79 numarasına faks veya fened@adu.edu.tr adresine e-posta yoluyla) iletmeleri gerekmektedir.

Dekanlık Makamından olur alınmadan gidilen yaz okulları geçersiz sayılacaktır

Sadece yaz okulu başvuru dilekçesi gönderip ders içeriğini göndermeyen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yaz okulu başvuru dilekçenizi ve yaz okuluna gideceğiniz üniversitedeki dersin içeriğini, yukarıda belirtilen iletişim yöntemlerinden (faks veya e-posta) sadece birini kullanarak gönderiniz.

Farklı üniversitelerden yaz okulana gidecek öğrenciler için yaz okulu dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Matematik Bölümü öğrencilerinin, bölümün uygun gördüğü ders ve üniversiteler için sadece yaz okulu başvuru dilekçesi ile Dekanlık makamına başvurmaları yeterlidir. Bölümün uygun gördüğü ders ve üniversiteler dışında başka bir üniversiteye ve derse yaz okuluna gitmek istemeleri durumunda, yaz okulu dilekçesi ile ilgili üniversiteki dersin içeriğinin Dekanlık makamına iletilmesi gerekmektedir.