Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Adnan ERDAĞ’ın kitabı yayımlandı.


İlk cildi 2020 yılının son günlerinde basılan “Bryophyte Locality Data from the Near and Middle East (Harald KÜRSCHNER & Adnan ERDAĞ)” başlıklı eserin geriye kalan 5 cildinin basımı Hiperlink yayınevi tarafından gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Toplamda 7000 sayfaya ulaşan ve tüm Güney Batı Asya ülkelerinde (Afganistan, İran, Levant – Arap yarımadası ülkeleri ile Türkiye) 1775 ve 2020 yılları arasında kaydedilen tüm Karayosunu (Bryophyta, Marchantiophyta, Anthocerotophyta) kayıtlarını ülkeler, iller ve koordinatları bazında sunan eser içeriği ve kapsamı açısından tüm Dünyada bir ilk olarak yerini almaktadır. Kapsadığı bitki türlerinin yayılış özelliklerinin, ilgili ülke floralarının güncel durumlarının ve floristik çalışmaların tarihinin anlaşılması bakımından Dünya floristik botanik çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak eserin uluslararası alanda büyük ilgi görmesi beklenmektedir. Berlin Freie Üniversitaet ve Üniversitemiz işbirliğinin bir sonucu olan eserin diğer kapsamlı ve verimli uluslararası bilimsel işbirliği örnekleri arasında saygın bir yer edinmesi umulmaktadır.


20210331161000-7VVY3BIGFXBNFIMG1874-000046895248393425758959.JPG