Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr. Berfin Kart, ikinci kez misafir öğretim üyesi olarak davet aldığı Toronto Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma projesini başarıyla tamamladı


Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr. Berfin Kart, “ ‘Günümüzde Mülteci Sorunu’na Etik Bir Yaklaşım: Mültecilerin Çoklu Kırılganlığı”(An Ethical Approach to ‘Current Refugee Problem’: The Multiple Vulnerability of Refugees”) konulu doktora sonrası araştırma projesini 01 Eylül-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ikinci kez misafir öğretim üyesi olarak davet aldığı Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde başarıyla tamamlamıştır. Doç.Dr.Kart, bu süreçte, 2019 yılında dünya üniversiteleri arasında 18. sırada yer alan ve Association of American Universities’e (AAU) üye iki Kanada üniversitesinden biri olan Toronto Üniversitesi’nin en önemli bölümlerinden biri olarak bilinen Siyaset Bilimi Bölümü’nün seçkin öğretim üyeleriyle tanışma ve projesiyle ilgili çalışma olanağı bulmuştur. Bu süreçte, yalnızca Siyaset Bilimi bölümünde değil, aynı zamanda Toronto Üniversitesi’nin bünyesinde disiplinlerarası teorik ve pratik çalışmaların yürütüldüğü; pek çok çalıştay, kongre, konferans ve sempozyuma ev sahipliği yapan Etik Merkezi’nde de kendi uzmanlık alanlarından biri olan etikle ilgili etkinlikleri, tartışmaları ve çalışmaları takip edebilmiştir. Dünyanın en önde gelen uzmanları arasında kabul edilen, etik ve mülteci sorunu konularında oldukça önemli çalışmaları bulunan, Türkiye konusunda da uzman Prof. Dr. Joseph Carens’ın ikinci kez daveti ve desteğiyle projesinin sınırlarını netleştirmiş, eksiklerini giderebilmiş, yapıcı yorum ve eleştirilerle çalışmasını uluslararası yayına dönüştürmek üzere tamamlayabilmiştir.Doç.Dr. Kart’ın her iki dönemde de danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Joseph Carens, Toronto Üniversitesi Siyaset Bilim Bölümü’nde etik alanında ve mülteci sorunları konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından biri olarak tanınmaktadır. Doğrudan mülteci sorunuyla ilgili çalışmalar yürüten, bu konuda dünya literatürüne özellikle “Ethics of Immigration” kitabıyla çok önemli katkı sağlayan bir akademisyen olarak Prof. Carens, Felsefe ve Siyaset Bilimi alanlarında almış olduğu lisans ve lisansüstü eğitimiyle, bir teorisyen olarak hem etik hem de mülteci sorununu ele alan kitapları, çok sayıda konuşması ve bu konuda yürütüğü; doktora tez çalışmalarıyla akademiye ve dünyaya önemli katkı sağlamakta, tümkültürlere, inançlara saygı gösteren çizgiyi savunmaktadır.
Öğretim üyemiz Doç.Dr. Berfin Kart, danışman hocasının da desteğiyle Ryerson ve York Üniversiteleri’ndeki göç ve mülteci sorunu üzerinde çalışan önemli akademisyenlerle tanışıp, düzenledikleri etkinliklere katılabilmiş ve çalışmasına ileriye dönük destek alabilmenin yolunu açmıştır. 2018 ve 2019 yıllarındaki çalışmaları, araştırmaları, çabaları ve kurduğu kişisel ilişkileriyle yalnızca kendini değil, ülkemizi ve üniversitemizi de temsil ederek Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde hem kendisine hem de üniversitemize yönelik oldukça olumlu bir izlenim bırakmıştır. Bu sebeple, öğretim üyemiz Doç. Dr. Kart, burs almadan kendi imkanlarıyla ikinci kez davet edildiği Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü dergisinde üniversiteye katılan “Yeni Yüzler”den biri olarak yer bulmuş ve onure edilmiştir.
Görevli bulunduğu süreyi en verimli biçimde değerlendirmek, bu sürede yalnızca akademik gelişimine değil aynı zamanda hem de ülkenin çok kültürlü yaşamına dahil olarak kişisel gelişimine de katkı sağlamaya çalışan Doç.Dr. Kart, başta danışmanı Prof. Carens olmak üzere, Toronto Üniversitesi öğretim üyelerinin, York ve Ryerson Üniversitesi’nde göçmen ve mülteci sorunlarıyla ilgili çalışan diğer öğretim üyelerinin de destek ve yönlendirmeleriyle ülkemizde ve dünyada oldukça önemli bir sorun olan mülteciliğin ya da göçmenliğin ne gibi etik sorunları ve insan hakları ihlallerini beraberinde getirdiğini daha iyi araştırabilmiş, analiz edebilmiş ve bu konuda karşılaşılan sorunlara gelişmiş ülkelerde getirilen çözüm yollarının neler olduğu, gelecekte konuyla ilgili politikalarının neler olacağı hakkında bilgi sahibi olabilmiştir. Bu sorunlarla çok daha evvel karşılaşan ve göçmen ülkelerinden biri olarak kabul edilen Kanada’nın %53 gibi bir oranda mülteci/göçmen nüfusuna sahip olan Toronto şehrinde sorunlara sunulan/sunulmaya çalışılan çözümleri büyük oranda görebilmiş, bu bakımdan oldukça önemli bir bölgede ve üniversitede olmanın avantajlarından ilerideki akademik çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik faydalanabilmiştir. Böylelikle gelecekteki çalışmaları için motivasyonunu, bilgi ve becerisini artırmıştır.  “Prof. Carens gibi ünlü ve yetkin biriyle yürütüle oldukça verimli bir çalışma süreci, küresel ve bölgesel sorunlarla mücadele etmede hem bana farklı perspektifler kazandırmış; hem de ilerideki çalışmalarımın yönünü belirlemiştir. Mülteci ve göçmen sorunları konusunda hocam Carens gibi felsefe kökenli bir siyaset bilimci olma isteğimi artırmıştır. Böylelikle kendi ülkemde oldukça yeni ama çok büyük ve önemli bir soruna nasıl katkıda bulunabileceğimi görmeme olanak tanınmıştır. Bu sürecin sonundaki hedeflerimden biri olarak hocam Prof. Carens’ın “The Ethics of Immigration” kitabını Türkçe’ye çevirmeye başlamış ve kendisinin de katkısıyla önemli bir yol alacak olmanın ve Türkiye literatürüne hem bu konuda hem de Türkiye konusunda uzman birini tanıtabilecek olmanın mutluluğunu taşımaktayım. Kazandığım birikimi uluslararası indeksli bir dergide yayına çevirerek, ülkemizin ve bu alanda çalışan öğretim üyelerimizin tanıtılmasını sağlamaya da katkıda bulunarak, toplamda bir yıldır çalıştığım projemle ilgili yayın yapmaya ve etkinliklere katılmaya yurt içinde ve yurt dışında devam edeceğim” demektedir. İlkini 2018 yılı çalışmasının sonunda yaptığı “Felsefi Bir Sorun Olarak Mültecilik ve Çoklu Kırılganlık” başlıklı ViraVerita dergisindeki makalesinin ardından, projesiyle ilgili ikinci yayınını da görevli bulunduğu sürede Posseible Dergisi’nin Aralık sayısında “Sosyal Adaletsizlik, İnsan Hakları ve ‘Mültecilik’ (Social Injustice, Human Rights and ‘Refugeness’)” başlıklığıyla yapan Doç. Dr. Kart, aynı zamanda Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü fakülte dergisinin güz sayısında misafir öğretim üyesi olarak yer alan haberle, hem bölüme aidiyet duygusunu kazanmış, onurlandırılmış olmanın hem de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni ve Felsefe Bölümü’nü temsil edebilmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

 

İlgili link ve haberi;

https://politics.utoronto.ca/wp-content/uploads/2019/12/PS_Fall_2019_Newsletter_Final_11_12_2019.pdf


Takip Edilen Dersler ve Katılım Sağlanan Kongre, Konferans, Çalıştay vb. Etkinlikler:

• Danışmanım Prof. Joseph Carens’ın POL 2057Y1Y: Markets, Justice and the Human Good (Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü).

Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Etkinlikleri:

o 25 Ekim 2019, “Strategic Discrimination”, Prof. Regina Bateson, University of Ottowa, Sidney Smith Hall 3130, University of Toronto, Political Science Department.
o 30 Ekim 2019, “The Political Economy of State Collapse, Jihad and Civil War Violence”, Prof. Will Reno, Northwestern University, Sidney Smith Hall 3130, University of Toronto, Political Science Department.
o 07 Kasım 2019, “The Comparitive Politics of Immigration Policy”, Prof. Antje Ellermann, University of British Columbia, Sidney Smith Hall 3130, University of Toronto, Political Science Department.
o 08-09 Kasım 2019, “Workshop on Canadian Exceptionalism in Immigration Politics and Policy”, Toronto Political Development Workshop, University of Toronto&Munk School&UofT Political Science Department.
o 19 Kasım 2019, “Hostile Environment: Immigration Enforcement and State Infrastructural Power in Western Europe”, Prof. Kimberly J. Morgan, Sidney Smith Hall 3130, University of Toronto, Political Science Department.
o 21 Kasım 2019, “What Count As a Collective Gift? Culture and Value In Duo Bıos”, Prof. Chike Jeffers, Dalhouise University, University of Toronto, Philosophy Department, UNESCO World Philosophy Day Lecture (Dünya Felsefe Günü Etkinliği)
o 05 Aralık 2019,“How Ethnic Recognition Promotes Peace”, Prof. Elisabeth King, Newyork University
o 13 Aralık 2019, “Bugs, Building Blocks, and Constitutional Pluralism”, Prof. Kiera Ladner, University of Manitoba

• Toronto Üniversitesi Etik Merkezi Etkinlikleri (Centre for Ethics (C4E) Presents):
(Toronto Üniversitesi Etik Merkezi’nin, aylık programlar halinde hemen her gün en az bir konuşma ya da film gösterimi olmak üzere düzenlediği ve uzmanlık alanım ya da ilgi alanıma giren, katıldığım konferanslar)
o 17 Eylül 2019, “The Ethical Imagimation: Humanitites versus Artificial Intelligence”, Prof. Teresa Heffernan, St. Mary University, C4E, Perspectives on Ethics
o 30 Eylül 2019, “Navigating Racial Satire”, Prof. Luvell Anderson, Syracus University (Philosophy), C4E Presents, Perspectives On Ethics
o 01 Ekim 2019, “Can Machines Learn from Our Mistakes?”, Prof. Maryzhe Ghassemi, University of Toronto, C4E Presents, Perspectives On Ethics
o 02 Ekim 2019 (saat: 12.00-14.00), “Aristotle and the Ethics of Nature”, Prof. Elena Comey del Junco, University of Toronto, C4E Presents, Perspectives On Ethics
o 02 Ekim 2019 (saat 18.00-20.00), “Citizen Jane”, C4E films, Perspectives On Ethics
o 17 Ekim 2019, “The Ethical Imagination: Humanities versus Artificial Intelligence”, Prof. Teresa Heffernan, St. Mary’s University, C4E Presents, Perspectives On Ethics,
o 28 Ekim 2019, “Perspectives on Ethics”, Prof. Kathryn Norlock, Trent Universtiy, C4E Presents, Perspectives On Ethics
o 13 Kasım 2019, “Ethics in the City”, C4E films, Perspectives On Ethics
o 18 Kasım 2019, “Perspectives on Ethics”, Prof. Sunit Das, Univesity of Toronto, C4E Presents, Perspectives On Ethics

• Migration Working Group (CERC), Ryerson University:
(her ayın son Çarşamba günü, farklı üniversitelerden öğretim üyesi ve doktora öğrencilerinin çalışmalarını sundukları ve geri dönüş aldıkları, oldukça verimli bir çalışma grubu. Önümüzdeki dönemlerde Prof. Anna Triandafyllidou tarafından benim de davetli konuşmacı olarak çağırılacağım bir grup.)
o 25 Eylül 2019, Ryerson University, Faculty of Arts.
o 23 Ekim 2019, Ryerson University, Faculty of Arts.
o 27 Kasım 2019, Ryerson University, Faculty of Arts.

• CSPT Events (Conference for the Study of Political Thought)
(Her ayın ilk haftasında Prof. James Ingram’ın evinde saat 20.00’de başlayan, davetli bir öğretim üyesinin kendi çalışmalarından hazırladığı bir sunumu, bir yorumcu öğretim üyesiyle birlikte Toronto’daki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden seçilmiş özel bir gruba sunduğu akşam toplantıları.)
o Andreas Kalyvas (New School for Social Research), "The Political Logic of Dictatorship"
o Alex Livingston (Cornell University), "Nonviolence and the Coercive Turn in Civil Disobedience Studies"
o Jennifer Nedelsky (Osgoode Hall Law School, York University): “A Care Manifesto: (Part-)time for All"

• York University Etkinleri:
o 23 Eylül 2019, “Migration as Decolonization”, Prof. Tendayi Achiume, UCLA School of Law
o 10 Ekim 2019, York University, Centre of Reffugee Studies Seminars, “The Politics of Immigration Detention in Canada and Spain”, Prof. Ana Ballesteros Pena, University of A Coruna (Spain)


• Film Festivalleri ve Sanat Etkinlikleri:
(Uzmanlık alanlarım arasında olan ve ders verdiğim sanat ve sinemaya katkı sağlayacak film festivalleri, opera gösterimi ve sanat galerine de giderek gerekli doküman, fotoğraf ve belgelerle derslerimin içeriğini zenginleştirme fırsatı edindim)
o Toronto International Film Festival (TIFF), 5-15 Eylül 2019.
o Syria Film Festival, Jackmann Hall, 15-17 Kasım 2019.
o Figaro’s Wedding, Opera, Enoch Turner Schoolhouse Museum and Special Events, 09 Aralık 2019.


POLITICS Fall 2019/ Winter 2020


New to the Political Science Community   

NEW FACES


   
ERIC CHENG Working with Andy Sabl, Eric is a Postdoctoral Fellow at the Faculty of Arts & Science and Max Planck Institute for Religious and Ethnic Diversity. A Toronto native, Eric completed his PhD at Duke University, where he was a Kenan Institute for Ethics Graduate Fellow. His research employs the diverse resources of analytic, textual, and conversational political theory to address the problem of civic disruption and distrust in pluralistic liberal, and democratic societies. His book manuscript is entitled Hanging Together: A Liberal Democratic Theory of Political Friendship for Troubled Times. In developing its thesis, the book considers Aristotle’s understanding of political friendship, patriotism, and nationalism. His article, ‘Aristotelian Realism: Political Friendship and the Problem of Stability’ was recently published in The Review of Politics. In his second project, Eric intends to explore the problem of enemies – of what to do with those who threaten liberal democracy and thus cannot be counted as political friends.


NADEGE COMPAORE Nadege is a Provost Postdoctoral Fellow working with Steven Bernstein, and is also affiliated with the Environmental Governance Lab. She received her PhD in Political Studies from Queen’s University, where her research on the global governance of oil revenues was informed by fieldwork in Gabon, Ghana, and South Africa, and was funded by SSHRC, CIGI, and CIDA. Her work lies at the intersection of International Relations, Natural Resource Politics, African Politics, as well as Gender & Race in Global Politics. She is co-editor of New Approaches to the Governance of Natural Resources: Insights from Africa (Palgrave), and her work has also been published in journals such as International Studies Review, Etudes Internationales, and Millennium: Journal of International Studies and Contemporary Politics. NadeL8;ge is a Fellow at the Centre for International Defence and Policy, and a board member of Women in International Security Canada and the Canadian Association of African Studies.


BERFIN KART Berfin is a Visiting Professor in the Department for the second time, working on her project ‘An Ethical Approach to the Current Refugee Problem: The Multiple Vulnerabilities of Refugees’ with Joseph Carens. The project explores the multiple vulnerabilities of being a refugee and how that is shaped by, and influences our thinking about the concept of human dignity. Berfin is an Associate Professor at Aydın Adnan Menderes University in Turkey where she lectures on ethics and human rights. She holds an MA in Philosophy from Hacettepe University, Ankara and earned her PhD at Ankara University, completing her dissertation on ‘The Problem of Objectivity and Subjectivity in Ethics.’ She has published articles on ethics, human rights, political philoso- phy and philosophy of art. In 2009, Berfin was a visiting student in the Department of Philosophy at Freie Universitat, Berlin. She was a visiting scholar in the Department of Political and Social Sciences at the University of Bologna, Italy in 2014 and at the Department of Political Science at the University of Toronto in 2018.


DALE TURNER Dale joins the Department as an Associate Professor in Political Science and Indigenous Studies. He is a citizen of his father’s community, Temag- ami First Nation, an Anishinaabe community on Lake Temagami, Ontario. His mother is from Devon, United Kingdom where he is also a citizen. He comes to Toronto after teaching at Dartmouth College for twenty-two years in the Government and Native American Studies Departments. His PhD is in Philosophy from McGill University. Dale works on Indigenous politics and contemporary Indigenous intellectual culture and is currently finishing a book manuscript entitled Reveries of a Solitary Indian. He is also part of an international research team that works on the role that Indigenous knowledge plays in affecting the processes and outcomes of river restoration co-management agreements in Canada, the US, and New Zealand. He will be teaching Indigenous Politics in Canada and Indigenous Nationalism in the Winter term.

 


thumbnail_IMG_6553.jpg