Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü’nden Bir Başarı Haberi


2018-2019 öğretim yılında Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Ekrem Kaymaz tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakiroğlu danışmanlığında lisans tezi olarak yürütülmüş olan bilimsel araştırma yayımlanmış bir makale olarak alanyazındaki yerini alıyor. “Bilinçli Farkındalık ve Bilişsel Esnekliğin Problemli Akıllı Telefon Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Öz-kontrolün Aracı Rolü” başlıklı çalışma, ULAKBİM’de taranan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin Ocak 2020’de çıkacak olan 38. sayısında yayımlanacak. Son zamanlarda oldukça dikkat çeken bir konu olan akıllı telefon kullanımıyla ilgili olarak Psikoloji Bölümü’nde yürütülmüş olan bu çalışmada okuyucular hem bu konudaki gelecek çalışmalar için kaynak oluşturacak bulguları hem de problemli kullanımın önüne geçecek müdahalelerin oluşturulmasına katkıda bulunabilecek önerileri bulabilecek.