Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

TÜBİTAK’tan Öğretim Üyemizin Proje Önerisine Destek

TÜBİTAK’tan Öğretim Üyemizin Proje Önerisine Destek

Üniversitemiz Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Aktürk tarafından yürütülecek “Bazı grafen benzeri iki boyutlu MXene malzemelerin neurotransmitter moleküller ve amino asitler ile etkileşmelerinin incelenmesi” başlıklı proje 2018 yılı 1003 çağrısı kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek.

Bu program kapsamında Üniversitemiz adına desteklenen tek proje olma özelliğine sahip proje ile  grafen benzeri iki boyutlu yeni nesil malzemeler sınıfından olan hidrofilik özelliğe sahip MXene malzemelerin küçük biyolojik moleküllerin ve bazı amino asitleri tutma mekanizmasının kuantum mekaniğine dayalı yöntemler kullanılarak anlaşılması ve elektronik, manyetik ve elektriksel iletkenlik özelliklerinin belirlenmesi sağlanacak.  Bu etkileşmelerin detaylarının ortaya çıkarılması ile biyomedikal alanda biyosensör olarak görev yapabilecek  “akıllı yüzeyler” in elde edilmesine yarayacak temel bilgiler literatüre kazandırılacak. Elde edilen sonuçlar biyolojik sistemlerin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni nesil sensörlerin tasarlanmasına katkı sağlayacak.

 

TÜBİTAK tarafından verilen bilgiye göre “2018 yılında açılan 40 adet 1003 çağrısı kapsamında 1. aşama için önerilen 1577 adet proje önerisinden 770’i 2. aşama başvurusuna hak kazandı. Bu projelerden 644’ü için 2. aşama başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje önerilerinden de 512’si bilimsel değerlendirmeye alındı. 512 projeden Prof. Dr. Ethem Aktürk’ün yürütücülüğünü yapacağı projenin de içinde bulunduğu 74 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Projede Aktürk Araştırma Grubu (ARG) ekibi ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Arkın Olğar araştırmacı olarak görev alacak.


tubitak_proje_2.jpg