Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

http://www.akademik.adu.edu.tr/bolum/fef/sosyoloji/