Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Bilgiler

Fen Edebiyat Fakültesi 14 bölümü ile 3000'in üzerinde lisans ve 300 dolayında lisansüstü öğrenciye eğitim veren ve aynı zamanda üniversitemizin diğer birimlerine de servis dersleri veren bir birimdir. Fakültemiz, faaliyetlerini toplam 25000 m2 kapalı alana sahip 3 binada sürdürmekte olup, toplam 43 derslik ve 29 öğrenci-araştırma laboratuvarına sahiptir. Bu işlevi yerine getirmek üzere 190 öğretim elemanı ve 15 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemizde 504 farklı lisans dersi 148 farklı lisansüstü dersi verilmektedir. Haftalık ders saatleri toplam 1766 saat düzeyindedir. Ders saati/öğretim üyesi oranı 16,9 dur. Uluslararası ilişkiler bakımından incelendiğinde 8 farklı Avrupa ülkesinden 14 üniversite ile ERASMUS anlaşması bulunmaktadır. Bunlara ek olarak G. Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Etiyopya gibi farklı kıtaların ülkeleri dahil, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerine uzanan çeşitli düzeylerde bilimsel işbirlikleri ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 03.07.1992 tarihli 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve etkinliklerde yer alarak, evrensel ilkelere uygun bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak ve eğitim gördüğü bilimsel alanla ilgili teori ve uygulamaların bilincinde ve bilgi üretimi için gerekli temel becerilere sahip, sosyal yönü gelişmiş, insan haklarına saygılı, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek.
Evrensel bilime maksimum katkı yapabilen bilimsel alt yapısını geliştirmiş ve uluslar arası alanda saygın ve kabul görmüş bir bilim kurumu olmak.
Bilimsel araştırma-yayın sayısını ve niteliğini ulusal ve uluslararası ölçütler bağlamında sürekli geliştirmek, eğitim-öğretimin kalitesini ve kapasitesini arttırmak, fen ve sosyal bilimlerde bilimsel araştırmalar konusunda uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmek, çağı yakalamış, kendi alanlarında temel bilgilerle eksiksiz donatılmış, bilimin etik ilkelerine bağlı lisans mezunları ve alanında yetkin bilim insanları yetiştirmek birimimizin başlıca amaçlarıdır.
Fakültemiz; 25.000 m2 kapalı alana sahip, A-, B- ve C-blok olmak üzere toplam 3 binada eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Akademik personel hizmet alanı olarak toplam 90 adet çalışma ofisi bulunmaktadır. İdari personel hizmet alanı olarak ise 9 adet büroda 16 kişi çalışmaktadır. Ayrıca fakültemizde 2 adet ambar (100 m2), 4 adet arşiv (200 m2) ve 1 adet (50 m2) atölye de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra fakültemiz yanında yer alan 400 m2 kapalı alana sahip 200 kişi kapasiteli bir adet öğrenci kantini ve A- ve C-bloklarda yer alan 40’ar m2’lik iki kafeterya ile de öğrencilerimize hizmet verilmektedir.
Fakültemizde 6 adet amfi, 54 adet sınıf, 29 adet laboratuar ve 2 adet de bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca C-blokta fakültemiz öğrencilerinin ders çalışabileceği ve internet kullanımına olanak sağlayan 120 kişilik çalışma salonu da bulunmaktadır. Fakültemizde 1 adet hizmet aracı mevcuttur. Ayrıca biyoloji, fizik, kimya gibi fen bölümlerinin kullanımında olan araştırma laboratuarları da mevcuttur.