Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

          Fen-Edebiyat Fakültesi kurulduğu günden beri evrensel ölçütleri ve değerleri dikkate alıp bilimsel ilkeleri benimseyerek, yeni fikirler üretebilen, topluma hem birey olarak hem de içinde bulunduğu gruplar düzeyinde katkı sağlamayı amaç edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Fakültemizin temel işlevi öğrencilerimizin akademik bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamanın yanında, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini başka birey ve gruplara aktarabilme yeteneklerini de geliştirmektir.

Fen ve Sosyal Bilimlere ait disiplinleri aynı çatı altında toplayan Fakültemiz disiplinler arası etkileşim ve çalışma olanağının yüksek olduğu bir birimdir. Birbirinden farklı disiplinlerin akademik anlamda etkileşim gösterdiği birimimizde, akademisyenler ve öğrencilerimiz çağın gerekliliklerini yerine getirebilen, ufku genişlemiş, bilimsel ölçütlere, etik değerlere uygun düşünce ve davranış sahibi bireyler olarak bilimsel ve sosyal etkinlikler yapabilmektedir.

      Kurumumuzun “bilim ve gençliğin buluştuğu yer” anlayışıyla hareket eden fakültemiz, entelektüel hareketliliğin önemsendiği bir eğitim öğretim yuvasıdır. Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, cumhuriyetin temel değerlerine bağlı olarak görev yapan akademik ve idari personellerimiz ile entelektüel dinamizmin en önemli unsuru öğrencilerimiz akademi ve bilim camiasının yanı sıra bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumsal alana katkı vermek, değer katmak heyecanını hep canlı tutmak için çalışmaktadırlar.

 Prof. Dr. Kubilay METİN