Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Danışmanlık

Akademik Danışmanlık Nedir?

Fen-Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören her bir öğrencinin üniversitemize ve akademik süreçlere uyumunu sağlamak amacıyla, kayıt yaptırdığı birinci dönemden mezuniyetini alana kadar geçecek sürede bölümlerinden atanan öğretim elemanları yol göstericilik yaparlar. Bu işlem “akademik danışmanlık” olarak tanımlanmaktadır.

Akademik danışmanlık sisteminin işleyişi

 • Fakültemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında ilgili birim tarafından bir öğretim elemanı görevlendirilir.
 • İlgili yönetmelikler, ders ve öğretim programları kapsamında öğrencilerin her yarıyılda ders seçimlerinde danışmanlık yaparlar. Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarında, mesleki anlamda gelişmelerine öğrencinin talebi olduğunda yardım ederler.
 • Dönem başında belirleyerek duyurusunu yaptıkları haftanın belirli gün ve saatlerinde danışmanı olduğu öğrencilere, onların bilgi ve yardım almak istedikleri akademik ve mesleki konularda yardımcı olurlar.
 • Öğrencilerle her dönem en az bir kere olmak şartıyla toplantı yaparlar;
 • Öğrencilerin kayıt olurken oluşan OBIS üzerinde yer alan Öğrenci Bilgi İzlem Formu’nu arşivlerler.

Bu süreçte öğrencilerden;

 • Hak ve sorumluluklarıyla ilgili, üniversitenin ilgili yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunlara uygun davranmaları;
 • İlan edilen görüşme gün ve saatlerine uymaları;
 • Belirlenen saatler arasında sorunlarını danışmanları ile paylaşmaları;
 • Her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı, ders kayıt, ders bırakma-ekleme, dersten çekilme tarihlerinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak ders seçme, ekleme-bırakma, dersten çekilme ve seçilen, eklenip-bırakılan, çekilen dersleri, bizzat (yüz yüze ya da online) danışman ile birlikte belirleyerek kesinleştirilmesini sağlamaları beklenir.

 2020-2021 eğitim-öğretim yılında her türlü soru ve sorunlarınızı size atanmış olan akademik danışmanlarınıza iletebilirsiniz. Akademik danışmanınız size yardımcı olacaktır.

Sorunlarınızın çözümüne dair ilerleme kaydedilemez ise sorununuzun içeriğine göre aşağıdaki sırayı takip ederek ilgili mercilere iletebilirsiniz.

 Akademik ve Şahsi Sorunlar

Teknik Sorunlar

 • Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Bölüm Başkanlığı
 • Dekanlık
 • Rektörlük

o  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

o  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

o  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

o  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

o  Dekanlık

o  Rektörlük

 

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.