Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan Yardımcıları

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şefik ERKURT

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Emre ERDAN