Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Fen ve Sosyal bilimler alanlarında evrensel ölçü, değer ve niteliklerde öğretim ve eğitim kültürü oluşturmak. Bu kültür ile bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, paylaşımcı, özgün, katılımcı, işlevsel düşünen ve estetik değerlere sahip, çağın gereklerini yerine getirebilecek, sorunlarını tespit edip anlayabilecek ve çözüm önerilerinde bulunabilecek bireyler mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunmak. Kurumsal, bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaçları tespit ederek toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine bilimsel ölçülerde katkı sağlamak.

Vizyon

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve belirlediği stratejik hedefleri doğrultusunda, evrensel olarak fen ve sosyal bilimler disiplinleri bağlamında bilim dünyası ile sağlam bağları ve ilişkisi olan, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve öncelikli olarak tercih edilen; takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; ilimiz ve bölgemiz öncelikli olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye odaklanmış, dış paydaşlarla işbirliğini sağlamada öncü; evrensel ölçüt ve değerleri dikkate alan, toplam kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda gelişimi hedef seçmiş bir fakülte olmak.