Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Olanaklar

Fiziksel Olanaklar

Halen mevcut 3 binası ile öğretim elemanları ve öğrencilere hizmet veren fakültemiz, toplam 15.000 m2’lik kapalı alana sahiptir. Fakültemizde toplam 1.630 m2 alana sahip, 1.187 öğrenci kapasiteli 28 derslik, toplam 240 öğrenci kapasiteli 11 öğrenci laboratuvarı/uygulama alanı, toplam 893 m2’lik 24 araştırma laboratuvarı, toplam 204 m2’lik 6 idari büro ile 400 m2’lik bir kafeterya bulunmaktadır. Mevcut büro, derslik ve laboratuvar sayılarını gösterir çizelge aşağıda sunulmuştur.

Derslik ve Laboratuvar Sayıları

Türü

A Blok

B Blok

C Blok

Toplam

Büro

31

37

35

103

Derslik

15

8

18

41

Öğrenci Laboratuvarı

 4

7

Bilgisayar Laboratuvarı

1

3

Araştırma Laboratuvarı

10

10

4

24

Zooloji Müzesi

1

1

Herbaryum

1

-

1

  

 

Fakülte Laboratuvarları

Akademik Birim

Türü

A Blok

B Blok

C Blok

Toplam

Arkeoloji

Araştırma Laboratuvarı

-

-

1

1

Biyoloji

Araştırma Laboratuvarı

5

4

3

12

Biyoloji

Öğrenci Laboratuvarı

1

3

-

4

Fizik

Öğrenci Laboratuvarı

-

2

-

2

Kimya

Araştırma Laboratuvarı

5

6

-

11

Kimya

Öğrenci Laboratuvarı

1

2

-

3

Matematik

Bilgisayar Laboratuvarı

-

1

-

1

Sanat Tarihi

Öğrenci Laboratuvarı

-

-

1

1

Psikoloji

Öğrenci Laboratuvarı

-

-

1

1

 

Toplam

12

18

6

36

 

 

Barınma ve Beslenme Olanakları
Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kampus içerisinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı Öğrenci Yurdunda barınma ihtiyacını gidermektedir. İl merkezinde 700, Nazilli'de 150 ve Germencik'te 50 olmak üzere toplam 900 öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında barınma imkanına sahiptir. Öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konfora sahiptir. Ayrıca üniversite ve kent işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, kampus çevresinde bulunan ve yurt özelliği gösteren otel ve pansiyonlardan giderilmektedir.

Kaliteyi artırmak ve daha iyi hizmet üretmek amacıyla, yemekhaneler Üniversite genelinde özelleştirilmiştir. Ayrıca üniversiteye bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda kantin bulunmaktadır. Merkez Kampusunda hizmete giren Öğrenci Sosyal Tesislerindeki kantin ve kafeteryada tüm öğrencilere soğuk ve sıcak içecekler ve yiyecekler sunulmaktadır.

Sağlık Hizmetleri
Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilere sağlık hizmetleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sağlık merkezi tarafından verilmektedir.

Ailesi veya kendisi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrencilere, Üniversiteye sağlık karnesi verilmektedir. Bu öğrencilerin ilaç ve tedavi giderleri mevcut mevzuat çerçevesinde Üniversite Sosyal Hizmetler Bütçesinden karşılanmaktadır. Ailesi veya kendisi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı öğrencilerin ilaç ve tedavi giderleri ise bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Adnan Menderes Üniversitesinde rehberlik ve psikolojik danışma merkezi adı ile bir hizmet birimi bulunmamaktadır. Bunun yerine öğrenci sorunları ile ilgilenecek Gençlik Sorunlarını Araştırma ve Yardım Merkezi (GESAYAM) adlı bir birim kurulmuştur.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan GESAYAM'ın amacı öğrencileri gençlik çağına özgü ruhsal sorunlar konusunda bilgilendirmek, gerektiğinde yardımcı olmaktır. Öğrenciler sorunları olduğunda ya da herhangi bir konuda danışmak üzere GESAYAM'a başvurmaktadırlar. GESAYAM'ın bir başka amacı da üniversite öğrencilerinin ruhsal, toplumsal yönden ne tür özellikler gösterdiğini ve ne tür sorunlar yaşadığını belirlemeye yönelik araştırmalar yapmaktır.

Burslar
Kredi Yurtlar Kurumu, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığı, Türk Eğitim Vakfı gibi kurumların sağladığı bursların yanı sıra üniversite bütçesinden yeni kayıt yaptıran ve ekonomik durumu yetersiz, başarılı ve disiplin cezası almamış öğrencilere burs olanağı sağlanabilmektedir.

Kütüphane ve Bilgiişlem Hizmetleri
Üniversitenin Merkez Kütüphanesi, Bilgi Bankası ve Otomasyon sistemiyle, ulusal ve uluslararası bilgilere anında oluşan bir hizmet birimidir. Çağdaş kütüphanecilik ve kütüphane otomasyonunda yetişmiş yeterli sayıda elemanla hizmet veren birimde ödünç verme, kataloglama, sınıflama vb. bir çok kütüphanecilik hizmetleri bilgisayarlarla yapılmaktadır.

Merkez Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi üzerinden INTERNET’ e bağlıdır. Kütüphane resmi tatil günleri hariç, 08.00-22.00 saatleri arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Kültürel Etkinlikler
Öğrencilerin boş zamanlarını yapıcı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak, ruhsal, bedensel ve düşünsel gelişimlerine yön ve hız vermek üzere çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler yaptırılmaktadır.

Öğrenciler, katılmak istedikleri kültürel ve sosyal etkinlikler için öğretim yılı başında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan ilanlara başvurmaktadırlar.

Öğrenciler, Üniversite Rektörlüğünün desteği ile her sene düzenli olarak Nisan ayı içerisinde Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro, fotoğraf sergisi, şiir dinletisi, slayt gösterileri ve konserler düzenlemektedir.

Üniversitede sürdürülen kültürel ve sosyal faaliyetlerden bazıları şunlardır: Fotoğrafçılık, resim, satranç, sinema, şiir-drama, tiyatro, Türk halk oyunları, Türk halk müziği.

Üniversitede öğrencilere boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için, çeşitli alanlarda spor yapma imkânları sunulmaktadır. Öğrenciler, katılmak istedikleri sportif faaliyetler için öğretim yılı başında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılan ilanlara başvurmaktadırlar. Sportif etkinliklere katılan öğrenciler için birimler arası çeşitli yarışmalar düzenlenmekte ve öğrencilerin bölge ve ülke çapında yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

Yatay Geçişler
Eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasından koşulları yerine getiren öğrencilere yatay geçişle geliş ve gidiş imkanı sağlanmaktadır.

Mezunlarımızın İş İmkanları
Fen-Edebiyat Fakültesinin temel amacı bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu amaçla mezunlar yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelere öğretim üyesi olarak gidebilecekleri gibi, üniversitemiz bünyesinde tezsiz yüksek lisans yaparak öğretmen olabilirler ya da bir kamu veya özel sektör Araştırma-Geliştirme laboratuvarında araştırmacı olarak çalışabilirler.