ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Bilgiler

Bölüm bünyesinde Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bölümün kurulduğu yıldan bu yana; eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerek akademik faaliyetler gerekse öğrencilerin uygulama yapması amacıyla farklı tarihlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı, yüzey ve müze araştırmaları yapmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanlarla alakalı mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi açılmış, 1993 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kurulmuştur. 2002 yılında YÖK’ün 5467 sayılı kararı ile Sanat Tarihi Bölümü Arkeoloji Bölümünden ayrılarak bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Bölümümüz 2009–2010 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları henüz yoktur. Sanat Tarihi Bölümü, kendi alanında ulusal ve uluslararası nitelikli platformlarda (kazı, araştırma, sempozyum vb.) işbirliği yapmaktadır. Yurt içi ve dışından gelen araştırmacıların bölgedeki çalışmalarına da desteklerini sürdürmektedir.
Bölümümüz uzman Sanat Tarihçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Arkeolojik alanların ve anıtların korunması. Arkeolojik kazı ve araştırmalar yaparak raporlarını yayınlamak. Anadolu tarihi ve kültürü adına araştırmalar yürütmektir.
Arkeolojik kentlerin ve anıtların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, müze ve arşiv yönetimi amaçlanmaktadır.
Lisans programı için tam donanımlı bir sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü araştırmalar bulunmaktadır.
3 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu