ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi

Dersler

3.Yarıyıl
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi IZorunlu İleri MantıkZorunlu Rönesansta FelsefeZorunlu Varlık FelsefesiZorunlu Klasik Sosyoloji Teorileri IZorunlu Türk-İslam Düşüncesi Tarihi IZorunlu Gelişim Psikolojisi IBölüm Seçmeli Latin Dili IBölüm Seçmeli Yabancı Dilde Felsefi Metin Okuma IBölüm Seçmeli Doğu Felsefesine GirişBölüm Seçmeli Türkiye'de FelsefeBölüm Seçmeli Klasik Diller IBölüm Seçmeli Çevre EtiğiBölüm Dışı Seçmeli Nükleer Enerji ve UygulamalarıBölüm Dışı Seçmeli İç ve Dış Mekan BitkileriBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'nin Biyolojik ZenginlikleriBölüm Dışı Seçmeli Internet ve Web TasarımBölüm Dışı Seçmeli Yazılımın TemelleriBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Türkçesi IBölüm Dışı Seçmeli Edebi Bilgiler IBölüm Dışı Seçmeli Eski Türk Edebiyatına Giriş IBölüm Dışı Seçmeli İlkçağ Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Türk Halk Edebiyatına Giriş IBölüm Dışı Seçmeli Yeni Türk Edebiyatı Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli DiksiyonBölüm Dışı Seçmeli Türk Dili Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Edebi Akımlar IBölüm Dışı Seçmeli Edebiyat Nazariyeleri IBölüm Dışı Seçmeli Vektör BiyolojisiBölüm Dışı Seçmeli Ekonomik BotanikBölüm Dışı Seçmeli Bitki CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli BiyomühendislikBölüm Dışı Seçmeli Dünyanın BiyomlarıBölüm Dışı Seçmeli Adli Biyoloji ve GenetikBölüm Dışı Seçmeli Tıbbi MikrobiyolojiBölüm Dışı Seçmeli BiyoteknolojiBölüm Dışı Seçmeli Türkiyenin GeofitleriBölüm Dışı Seçmeli Çevre BiyolojisiBölüm Dışı Seçmeli İnsan GenetiğiBölüm Dışı Seçmeli MikolojiBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma ve SunumBölüm Dışı Seçmeli Türkçenin YapısıBölüm Dışı Seçmeli Çağdaş Türk Roman ve HikayesiBölüm Dışı Seçmeli Temel FotoğrafçılıkBölüm Dışı Seçmeli Tarihe GirişBölüm Dışı Seçmeli Osmanlıca IBölüm Dışı Seçmeli Orta Asya Türk Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli İslam Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Tarihsel CoğrafyaBölüm Dışı Seçmeli İlkçağda AkdenizBölüm Dışı Seçmeli Selçuklular Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Bizans TarihiBölüm Dışı Seçmeli Ortaçağ Avrupa TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türkiye ve OrtadoğuBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve Ekonomik Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Avrupalı Seyyahlar ve AnadoluBölüm Dışı Seçmeli Osmanlılarda BilimBölüm Dışı Seçmeli Dünya'da ve Türkiye'de Kadın Tarihi AraştırmalarıBölüm Dışı Seçmeli Toplumsal Cinsiyet EşitliğiBölüm Dışı Seçmeli Eleştirel Medya OkuryazarlığıBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Türkçesi IBölüm Dışı Seçmeli Anadolu UygarlıklarıBölüm Dışı Seçmeli Siyasal İletişimBölüm Dışı Seçmeli Bizans Sanatı IBölüm Dışı Seçmeli Türk Sinema TarihiBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Halkla İlişkilerBölüm Dışı Seçmeli Güncel Siyaset KavramlarıBölüm Dışı Seçmeli Film ÇözümlemeleriBölüm Dışı Seçmeli İletişime GirişBölüm Dışı Seçmeli Genel Sanat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve FizikBölüm Dışı Seçmeli Sanat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kuantum Fiziği ve Evrenin OluşumuBölüm Dışı Seçmeli Kültür TarihiBölüm Dışı Seçmeli MitolojiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağda Ege BölgesiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağ SanatıBölüm Dışı Seçmeli Türkçe I: Yazılı AnlatımBölüm Dışı Seçmeli Sosyal Bilgilerin TemelleriBölüm Dışı Seçmeli ArkeolojiBölüm Dışı Seçmeli SosyolojiBölüm Dışı Seçmeli İslam Öncesi Türk Tarihi ve KültürüBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Fiziki CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli Siyaset Bilimine GirişBölüm Dışı Seçmeli Temel HukukBölüm Dışı Seçmeli Sanat ve EstetikBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli Ülkeler CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı IBölüm Dışı Seçmeli Yeni ve Yakınçağ TarihiBölüm Dışı Seçmeli İnsan Hakları ve DemokrasiBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Günümüz Dünya SorunlarıBölüm Dışı Seçmeli Yerel Tarih ÇalışmalarıBölüm Dışı Seçmeli Türk Kültür TarihiBölüm Dışı Seçmeli Uygarlık TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kentleşme ve TürkiyeBölüm Dışı Seçmeli DiksiyonBölüm Dışı Seçmeli El SanatlarıBölüm Dışı Seçmeli Güzel Yazı TeknikleriBölüm Dışı Seçmeli Çağdaş Sanat ve YorumuBölüm Dışı Seçmeli Cinsel Sağlık BilgileriBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli Bilim TarihiBölüm Dışı Seçmeli Toplumsal CinsiyetBölüm Dışı Seçmeli Öğretim İlke ve YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli DramaBölüm Dışı Seçmeli Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıBölüm Dışı Seçmeli Eğitim FelsefesiBölüm Dışı Seçmeli Bilim TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kişilik KuramlarıBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli Cinsel Sağlık EğitimiBölüm Dışı Seçmeli Etkili İletişimBölüm Dışı Seçmeli Eğitimin FelsefesiBölüm Dışı Seçmeli Türkçe I: Yazılı AnlatımBölüm Dışı Seçmeli Genel BiyolojiBölüm Dışı Seçmeli Uygarlık TarihiBölüm Dışı Seçmeli MüzikBölüm Dışı Seçmeli Bilgisayar IBölüm Dışı Seçmeli Bilgisayar IBölüm Dışı Seçmeli Çevre EğitimiBölüm Dışı Seçmeli SosyolojiBölüm Dışı Seçmeli Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıBölüm Dışı Seçmeli Trafik ve İlkyardımBölüm Dışı Seçmeli Etkili İletişimBölüm Dışı Seçmeli Ab'ye GirişBölüm Dışı Seçmeli Siyasi Tarih IBölüm Dışı Seçmeli Siyasi Tarih IIBölüm Dışı Seçmeli Uluslararası Terörizm ve ŞiddetBölüm Dışı Seçmeli Uluslararası İlişkiler TeorileriBölüm Dışı Seçmeli Sosyal Bilimlerde MetodolojiBölüm Dışı Seçmeli Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik YaşamBölüm Dışı Seçmeli Uygarlık TarihiBölüm Dışı Seçmeli İngilizce Yazma Becerileri IBölüm Dışı Seçmeli İletişim Kuramları IBölüm Dışı Seçmeli Medya ve Çocuk HaklarıBölüm Dışı Seçmeli Hukukun Temel KavramlarıBölüm Dışı Seçmeli Fotoğraf KuramlarıBölüm Dışı Seçmeli Temel GazetecilikBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'de Siyasal PartilerBölüm Dışı Seçmeli Cumhuriyet Dönemi Sosyal Ve Kültürel PolitikalarıBölüm Dışı Seçmeli Türk Demokrasi TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'de Kadın Ve Kadın EğitimiBölüm Dışı Seçmeli Öğretimde Yeni YaklaşımlarBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli Karakter ve Değerler EğitimiBölüm Dışı Seçmeli Plastiklerin Yaşantımızdaki YeriBölüm Dışı Seçmeli Günlük Hayatta KimyaBölüm Dışı Seçmeli Basın TarihiBölüm Dışı Seçmeli Siyasi TarihBölüm Dışı Seçmeli Medya ve Tüketim ToplumuBölüm Dışı Seçmeli Programlamaya Giriş ve AlgoritmalarBölüm Dışı Seçmeli Web Programlama IBölüm Dışı Seçmeli Web Tasarımı IBölüm Dışı Seçmeli Küreselleşme ve MedyaBölüm Dışı Seçmeli İş Sağlığı ve Güvenliği - IBölüm Dışı Seçmeli
4.Yarıyıl
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi IIZorunlu 17. Yüzyılda FelsefeZorunlu Sanat FelsefesiZorunlu Türk-İslam Düşüncesi Tarihi IIZorunlu Klasik Sosyoloji Teorileri IIZorunlu Gelişim Psikolojisi IIBölüm Seçmeli Latin Dili IIBölüm Seçmeli Felsefe Metinleri IVBölüm Seçmeli Sinema ve FelsefeBölüm Seçmeli Klasik Diller IIBölüm Seçmeli Yabancı Dilde Felsefi Metin Okuma IIBölüm Seçmeli Çevre EtiğiBölüm Dışı Seçmeli Nükleer Enerji ve UygulamalarıBölüm Dışı Seçmeli İç ve Dış Mekan BitkileriBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'nin Biyolojik ZenginlikleriBölüm Dışı Seçmeli Internet ve Web TasarımBölüm Dışı Seçmeli İleri Ofis UygulamalarıBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Türkçesi IIBölüm Dışı Seçmeli Edebi Bilgiler IIBölüm Dışı Seçmeli Türk Halk Edebiyatına Giriş IIBölüm Dışı Seçmeli Türk Halk Şiiri IIBölüm Dışı Seçmeli Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı IIBölüm Dışı Seçmeli Dinleme-Anlama-KonuşmaBölüm Dışı Seçmeli Türk Dili Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Edebi Akımlar IIBölüm Dışı Seçmeli Edebiyat Nazariyeleri IIBölüm Dışı Seçmeli Roman Sanatı IIBölüm Dışı Seçmeli Çocuk Edebiyatı IIBölüm Dışı Seçmeli Gençlik Edebiyatı IIBölüm Dışı Seçmeli Tenkit Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Hikaye TahlilleriBölüm Dışı Seçmeli Vektör BiyolojisiBölüm Dışı Seçmeli Ekonomik BotanikBölüm Dışı Seçmeli Bitki CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli BiyomühendislikBölüm Dışı Seçmeli Dünyanın BiyomlarıBölüm Dışı Seçmeli Adli Biyoloji ve GenetikBölüm Dışı Seçmeli Tıbbi MikrobiyolojiBölüm Dışı Seçmeli BiyoteknolojiBölüm Dışı Seçmeli Türkiyenin GeofitleriBölüm Dışı Seçmeli Çevre BiyolojisiBölüm Dışı Seçmeli İnsan GenetiğiBölüm Dışı Seçmeli MikolojiBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma ve SunumBölüm Dışı Seçmeli Zirve ŞahsiyetlerBölüm Dışı Seçmeli Çağdaş Türk Roman ve HikayesiBölüm Dışı Seçmeli Disiplinlerarası İlişkilerBölüm Dışı Seçmeli Orta Asya Türk Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli İslam Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli İlkçağda AnadoluBölüm Dışı Seçmeli İktisat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Osmanlıca IIBölüm Dışı Seçmeli Roma TarihiBölüm Dışı Seçmeli Selçuklular Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Yeniçağ Avrupa TarihiBölüm Dışı Seçmeli Xx. Yüzyıl Avrupa TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Doğu Sorunu ve OryantalizmBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'de Kadın HareketleriBölüm Dışı Seçmeli Anadolu'da Türk SanatıBölüm Dışı Seçmeli Anadolu UygarlıklarıBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Halkla İlişkilerBölüm Dışı Seçmeli Güncel Siyaset KavramlarıBölüm Dışı Seçmeli Finansal Okur-YazarlıkBölüm Dışı Seçmeli Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli Siyaset Bilimine GirişBölüm Dışı Seçmeli Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve FizikBölüm Dışı Seçmeli Sanat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kuantum Fiziği ve Evrenin OluşumuBölüm Dışı Seçmeli Kültür TarihiBölüm Dışı Seçmeli MitolojiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağda Ege BölgesiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağ SanatıBölüm Dışı Seçmeli Türkçe II: Sözlü AnlatımBölüm Dışı Seçmeli Eskiçağ Tarihi ve UygarlığıBölüm Dışı Seçmeli AntropolojiBölüm Dışı Seçmeli Ortaçağ TarihiBölüm Dışı Seçmeli Bilim,teknoloji ve Sosyal DeğişmeBölüm Dışı Seçmeli Vatandaşlık BilgisiBölüm Dışı Seçmeli Türk Eğitim TarihiBölüm Dışı Seçmeli Siyasi CoğrafyaBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı IIBölüm Dışı Seçmeli İnsan İlişkileri ve İletişimBölüm Dışı Seçmeli Çağdaş Dünya TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Cumhuriyet Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli DramaBölüm Dışı Seçmeli Yeniçağ Avrupa TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Bölgesel CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli Çevre EğitimiBölüm Dışı Seçmeli Sanat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Yakın Doğu TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kadınlar CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli Müzik KültürüBölüm Dışı Seçmeli Eğitimde Bilişim Teknolojileri IIBölüm Dışı Seçmeli Toplumsal CinsiyetBölüm Dışı Seçmeli Eğitim PsikolojisiBölüm Dışı Seçmeli Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma TeknikleriBölüm Dışı Seçmeli Düşünme StilleriBölüm Dışı Seçmeli Bilimsel Araştırma YöntemleriBölüm Dışı Seçmeli Türkçe II: Sözlü AnlatımBölüm Dışı Seçmeli Türk Dili II: Cümle ve Metin BilgisiBölüm Dışı Seçmeli DiksiyonBölüm Dışı Seçmeli Çocuk EdebiyatıBölüm Dışı Seçmeli Türk Eğitim TarihiBölüm Dışı Seçmeli Sosyal AntropolojiBölüm Dışı Seçmeli Eğitim SosyolojisiBölüm Dışı Seçmeli İnsan İlişkileri ve İletişimBölüm Dışı Seçmeli PsikodramaBölüm Dışı Seçmeli Eğitim PolitikalarıBölüm Dışı Seçmeli İnsan Hakları ve DemokrasiBölüm Dışı Seçmeli Yakın Dönem Türkiye TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türk Eğitim TarihiBölüm Dışı Seçmeli Düşünme EğitimiBölüm Dışı Seçmeli Türk Tiyatro TarihiBölüm Dışı Seçmeli Türkçe II: Sözlü AnlatımBölüm Dışı Seçmeli Türk Tarihi ve KültürüBölüm Dışı Seçmeli Genel CoğrafyaBölüm Dışı Seçmeli Çocuk EdebiyatıBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Coğrafyası ve JeopolitiğiBölüm Dışı Seçmeli DiksiyonBölüm Dışı Seçmeli Cinsel Sağlık BilgileriBölüm Dışı Seçmeli Düşünme StilleriBölüm Dışı Seçmeli Eğitim FelsefesiBölüm Dışı Seçmeli Ab'ye GirişBölüm Dışı Seçmeli Uluslararası PolitikaBölüm Dışı Seçmeli Siyasi Tarih IIBölüm Dışı Seçmeli Türk Dış PolitikasıBölüm Dışı Seçmeli İlkçağ Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Sosyal Bilimlerde MetodolojiBölüm Dışı Seçmeli Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik YaşamBölüm Dışı Seçmeli Uygarlık TarihiBölüm Dışı Seçmeli Zeybeklik TarihiBölüm Dışı Seçmeli İngilizce Yazma Becerileri IBölüm Dışı Seçmeli İletişim PsikolojisiBölüm Dışı Seçmeli Temel HukukBölüm Dışı Seçmeli Temel GazetecilikBölüm Dışı Seçmeli İletişim TarihiBölüm Dışı Seçmeli Toplumsal TarihBölüm Dışı Seçmeli Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Kültürel TarihiBölüm Dışı Seçmeli Osmanlı Toplumsal HayatıBölüm Dışı Seçmeli Plastiklerin Yaşantımızdaki YeriBölüm Dışı Seçmeli Günlük Hayatta KimyaBölüm Dışı Seçmeli Popüler KültürBölüm Dışı Seçmeli Ekonomik Doktrinler TarihiBölüm Dışı Seçmeli İktisadi Düşünceler TarihiBölüm Dışı Seçmeli Siyaset BilimiBölüm Dışı Seçmeli Veritabanına GirişBölüm Dışı Seçmeli Web Programlama IIBölüm Dışı Seçmeli Web Tasarımı IIBölüm Dışı Seçmeli Medya ve MizahBölüm Dışı Seçmeli Gazetecilik ve SinemaBölüm Dışı Seçmeli Kültür TarihiBölüm Dışı Seçmeli İş Sağlığı ve Güvenliği - IIBölüm Dışı Seçmeli
5.Yarıyıl
Siyaset FelsefesiZorunlu Tarih FelsefesiZorunlu 18. Yüzyılda FelsefeZorunlu İnsan FelsefesiZorunlu Sosyal Psikoloji IBölüm Seçmeli Felsefe Metinleri VBölüm Seçmeli Aktüel ProblemlerBölüm Seçmeli Bilim TarihiBölüm Seçmeli Aydınlanma FelsefeleriBölüm Seçmeli Toplumsal Değişme Kuramları ve KüreselleşmeBölüm Seçmeli Çevre EtiğiBölüm Dışı Seçmeli İç ve Dış Mekan BitkileriBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'nin Biyolojik ZenginlikleriBölüm Dışı Seçmeli Ekonomik BotanikBölüm Dışı Seçmeli Bitki CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli Dünyanın BiyomlarıBölüm Dışı Seçmeli Tıbbi MikrobiyolojiBölüm Dışı Seçmeli Türkiyenin GeofitleriBölüm Dışı Seçmeli Türkçenin YapısıBölüm Dışı Seçmeli Zirve ŞahsiyetlerBölüm Dışı Seçmeli Çağdaş Türk Roman ve HikayesiBölüm Dışı Seçmeli Anadolu UygarlıklarıBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Halkla İlişkilerBölüm Dışı Seçmeli Güncel Siyaset KavramlarıBölüm Dışı Seçmeli Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve FizikBölüm Dışı Seçmeli Sanat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kuantum Fiziği ve Evrenin OluşumuBölüm Dışı Seçmeli Kültür TarihiBölüm Dışı Seçmeli MitolojiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağda Ege BölgesiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağ SanatıBölüm Dışı Seçmeli Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik YaşamBölüm Dışı Seçmeli Uygarlık TarihiBölüm Dışı Seçmeli İş Sağlığı ve Güvenliği - IBölüm Dışı Seçmeli
6.Yarıyıl
19. Yüzyılda FelsefeZorunlu EtikZorunlu Bilim FelsefesiZorunlu Dil FelsefesiZorunlu Sosyal Psikoloji IIBölüm Seçmeli Eğitim PsikolojisiBölüm Seçmeli Özgürlük SorunuBölüm Seçmeli Felsefede Araştırmanın ÖzelliğiBölüm Seçmeli Felsefe Metinleri VıBölüm Seçmeli Toplum ve EdebiyatBölüm Seçmeli Çevre EtiğiBölüm Dışı Seçmeli İç ve Dış Mekan BitkileriBölüm Dışı Seçmeli Türkiye'nin Biyolojik ZenginlikleriBölüm Dışı Seçmeli Ekonomik BotanikBölüm Dışı Seçmeli Bitki CoğrafyasıBölüm Dışı Seçmeli Dünyanın BiyomlarıBölüm Dışı Seçmeli Tıbbi MikrobiyolojiBölüm Dışı Seçmeli Türkiyenin GeofitleriBölüm Dışı Seçmeli Türkçenin YapısıBölüm Dışı Seçmeli Zirve ŞahsiyetlerBölüm Dışı Seçmeli Çağdaş Türk Roman ve HikayesiBölüm Dışı Seçmeli Anadolu UygarlıklarıBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IBölüm Dışı Seçmeli Aydın Tarihi IIBölüm Dışı Seçmeli Halkla İlişkilerBölüm Dışı Seçmeli Güncel Siyaset KavramlarıBölüm Dışı Seçmeli Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve FizikBölüm Dışı Seçmeli Sanat TarihiBölüm Dışı Seçmeli Kuantum Fiziği ve Evrenin OluşumuBölüm Dışı Seçmeli Kültür TarihiBölüm Dışı Seçmeli MitolojiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağda Ege BölgesiBölüm Dışı Seçmeli Antik Çağ SanatıBölüm Dışı Seçmeli Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik YaşamBölüm Dışı Seçmeli Uygarlık TarihiBölüm Dışı Seçmeli İş Sağlığı ve Güvenliği - IIBölüm Dışı Seçmeli

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu