ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Felsefeci
Bölümümüzde dört (4) yıllık örgün eğitim uygulanmaktadır ve öğretim dili Türkçe'dir. Öğrencilerin felsefe bölümünden mezun olabilmek için minimum 240 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. Bölüm ders programında ayrıca 16 kredi sosyoloji ve 16 kredi psikoloji dersi içerilmiş olup, Pedagojik Formasyon Sertifikası'na sahip mezunlarımızın felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bakınız.)
Programlar arası geçişlerde ‘Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ve ‘Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi'nin ilgili maddeleri esas alınır. Başarılı öğrenciler Erasmus ve Farabi gibi değişim programlarından yararlanabilmektedirler. (Başvuru koşulları ve tarihleri için lütfen Adü Dış İlişkiler Ofisinin ve Farabi Koordinatörlüğünün web sitesini ziyaret ediniz.
Felsefe Bölümü Lisans Programının tüm şartlarını başarı ile yerine getiren öğrenciler 'Felsefe Lisans Diploması' almaya hak kazanırlar.
Bölümümüze kayıt yaptırabilmek için lise ve dengi okullardan mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan LYS'den (Lisans Yerleştirme Sınavı) ve yabancı öğrenciler için yapılan ADÜ-YÖS'den (Yabancı Öğrenci Sınavı) yeterli puanı almak gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve ADÜ Uluslararası Öğrenciler ofisi web sitesine bakınız.)
Bölümümüze yatay/dikey geçişlerde ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin, ‘Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi'nin ve 'Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları'nın ilgili maddeleri esas alınır.
Program gerekliliklerini asgari düzeyde yerine getirerek, programda mevcut olan ve kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Zorunlu/Seçmeli/Bölüm Dışı Seçmeli) tümünü başarıyla tamamlamak ve ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin mezuniyete ilişkin 34. maddesi uyarınca 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bakınız.)

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu