ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Tarihçi
Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notları, bir ara sınav ve bir de dönem sonu sınavı ve bazı dersler için verilen araştırma ödevi esas alınarak belirlenmektedir. Osmanlıca, Osmanlı Tarih Metinleri dersleri gramer ve metin okumaya dayalı, hem teorik hem de uygulamalı olarak işlenmektedir.
Programlar arası değişim ve geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Öğrenciler Erasmus, Farabi gibi değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Tarih, Lisans
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavında sözel alanda yeterli puan almış olmak.
Bilgisayar ve yabancı dil dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı açılır. Yeterlikleri sağlayan öğrenciler ilgili dersten muaf tutulurlar. Öğrenciler başvurdukları takdirde daha önce eğitimini aldıkları programla ilgili kredi ve not talepleri ilgili birim tarafından karara bağlanır.
Tarih eğitimi süresi 4 yıldır. Öğrenci programda toplam 240 AKTS karşılığı dersleri almak ve başarmak zorundadır. Mezun olmak için yeterlilik koşulu 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaktır.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu