ADÜ Menü

Fen Edebiyat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Matematikçi
Bölümde, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Lisans: Öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından aldığı sonuca göre lisans programına yerleştirilir. Bölümde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde eğitim dili, Türkçe’dir. Öğrenciler mezun olabilmek için 5/i dersleri 19 kredi (19 AKTS), seçmeli dersler en az 39 kredi (78 AKTS), zorunlu dersler 82 kredi (135 AKTS) ve ders havuzu seçmeli dersleri 8 kredi (8 AKTS) olmak üzere toplam en az 148 kredi (240 AKTS) tamamlamak zorundadır. Yüksek Lisans: Yüksek Lisans programı için Üniversitenin ve bölümün ihtiyacına göre ilan verilir ve öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünce belirlenen koşulları sağladıkları takdirde bu programlara öğrenci olarak kabul edilirler. Öğrenci, kabul edildiği Anabilim Dalına bağlı olarak ders kredisini doldurmak (120 AKTS) ve yürüttüğü araştırmanın sonucu olarak tez sunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans programında eğitim süresi asgari 4, azami 6 yarıyıldır. Doktora: Doktora programı için Üniversitenin ve bölümün ihtiyacına göre ilan verilir ve öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünce belirlenen koşulları sağladıkları takdirde bu programlara öğrenci olarak kabul edilirler. Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programını tamamlama süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır. Bölümdeki öğretim elemanları Modül Teorisi, Grup ve Halka Teorisi, Toplanabilme ve Tauber Teorisi, Geometri, Genel Topoloji, Lotka-Volterra Sistemleri, Diferansiyel ve İntegral Denklemler, Yapay Sinir Ağları, Görüntü İşleme, Konuşma Tanıma ve Sentezleme, Veri Sıkıştırma, Doğal Dil İşleme alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış veya yapmaktadırlar.
Lisans programları arası değişim ve geçişler Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi ile gerçekleştirilir.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Matematik alanında Lisans diploması verilir.
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavda kayıt hakkı kazanmış olmak.
Matematik bölümünde lisans öğrenimi gören öğrenciler bazı derslerden Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 21. maddesi çerçevesinde muaf olabilirler.
Lisans programında yer alan 5/i derslerinden 19 kredi (19 AKTS) , seçmeli derslerden en az 39 kredi (78 AKTS), zorunlu derslerden 82 kredi (135 AKTS) ve ders havuzu seçmeli derslerinden 8 kredi (8 AKTS) olmak üzere toplam en az 148 kredilik (240 AKTS) ders alıp başarılı (100 üzerinden en az 55 puan, C3) olmak.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu