Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

  Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi derslerini alacak öğrencilerimizin dikkatine:

Sevgili Öğrencilerimiz,

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi derslerine İlişkin obiste gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Kayıtlar esnasında sizlerden beklentimiz kendi lisans programınıza ait derse kayıt olmanızdır. Lütfen farklı bir lisans programına ait derse kayıt olmayınız. Aksi takdirde ders kaydınız silinecek/iptal edilecektir. Bu bilgiyi dikkate alarak lütfen en kısa sürede kendi lisans programınıza ait uygulama derslerine kayıtlarınızı gerçekleştiriniz.

...................

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersleri uzaktan eğitimle gerçekleştirilecektir. Bu dersleri alan son sınıf öğrencilerimizin listeleri Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Onay aşaması tamamlanır tamamlanmaz öğrencilerimizle katılacağı okullar ve rehber öğretmen bilgileri karşılıklı olarak paylaşılarak “öğretim elemanı, rehber öğretmen, öğretmen adayı” iletişimi sağlanacaktır. 

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısıaşağıda yer aldığı gibidir.


20201002190824-MENLIKUYGULAMASKARAR-000009757246621343563935.pdf